ทริปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ลาวใต้และเวียดนามใต้(ตอนบน) ทริปทางรถไป-กลับจากกาฬสินธุ์ ปากเซ จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ เปล์ยกู-ซาลาย ญาจาง มุยเน่ ดาลัต บวนเมถวต 8 วัน 7 คืน 21 – 28 มิถุนายน 2567

ค่าบริการราคา 24,500.- ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : รับคณะที่เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี ข้ามแม่น้ำโขงผ่านเมืองปากเซ น้ำตกตาดเยือง เซกอง อัตตะปือ ด่านพูเกือ ด่านโบวี กอนตูม เปล์กู-ซาลาย

00:00 น.       รับคณะที่เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี

06:00 น.       ผ่านด่านตม.ช่องเม็ก  ผ่านพิธีการข้ามแดนเข้าสู่แขวงจำปาสัก ข้ามแม่น้ำโขงผ่านเมืองปากเซ

07:30 น.        รับประทานอาหารเช้าที่เมืองปากเซ (มื้อที่ 1) จากปากเซ ไปอัตตะปือ ระยะทาง 160 กม.

09:00 น.       แวะเที่ยวน้ำตกตาดเยือง

น้ำตกตาดเยือง ที่เที่ยวลาว น้ำตกขนาดใหญ่ กับสายน้ำสีขาวสองสายที่ไหลลงมาท่ามกลางหุบเขา ดูงดงามราวภาพวาด ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้ำตกแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับอาเซียน น้ำตกตาดเยือง (Tad Yuang Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 42 เมตร มีต้นกำเนิดมาจาก ห้วยบังเลียง ตั้งอยู่ใน บ้านหลัก 40 เมืองปากซอง (Paksong) แขวงจำปาสัก  น้ำตกตาดเยืองนั้นมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของความงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังแฝงไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ น้ำตกตาดเยืองจึงได้รับรับ รางวัลท่องเที่ยวแบบยั่งยืนอาเซียน 2022 (ASEAN Sustainable Tourism Awards 2022) คู่กับ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกชื่อดังที่ เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang) นั่นเอง

10:00 น.       หลังจากนั้น ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวเมืองปากซอง(อากาศเย็นสบายตลอดปี แหล่งปลูกกาแฟชั้นนอดของสปป.ลาว) เมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทางผ่าน แขวงเซกอง สู่แขวงอัตตะปือ

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองอัตตะปือ (มื้อที่2)

ออกเดินทางต่อ (จากอัตตะปือไปเปล์กูระยะทาง 250 กม.) เดินทางขึ้นเขาสายภูหลวงทิวเขาสลับซับซ้อนป่าดงดิบรายรอบถนนเส้นทางใหม่ สวยกว่าทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อลาว-เวียดนามถึง ด่านพูเกือ สปป.ลาว   ผ่านพิธีการข้ามแดนเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านโบวี เข้าเมือง กอนตูม แวะชม พิพิธภัณฑ์ดั๊กโต บ้านหลังคาสูงโดดเด่น แล้วเลยไปชม โบสถ์ไม้สัก ขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ก่อนออกเดินทางเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เปล์กู จังหวัดเปล์กู-ซาลาย

18:00 น.       เดินทางถึงเมืองเปล์กู เมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนเหนือ   รับประทานอาหารเย็นที่เมืองเปล์กู (มื้อที่ 3) แล้วเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรมHAGL Hotel Gia Lai 4 ดาว  และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 : เปล์กู ซาลาย บานเมถวด และเมืองญาจาง

06:00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00 น.        นำท่านสู่ เมืองซาลาย (ระยะทางจากเปล์กู ถึงซาลาย  ระยะทาง 25 กม.) จังหวัดเปล์กู-ซาลาย เป็นจังหวัดเดียวบนที่ราบสูงตะวันตกที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยตอนเหนือของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub-Corridor)

จังหวัดเปล์กู-ซาลาย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ลำดับ 2 ของประเทศเวียดนาม อุตสาหกรรมหลักได้แก่ การแปรรูปไม้ เหมืองทอง เหมืองอัญมณี และเหมืองบอกไซต์ ปี 2564 ที่ราบสูง Kon Ha Nung ได้รับการรับรองพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกจากยูเนสโก โดยเขตดังกล่าวมีพื้นที่กว้างถึง 413,512 เฮกตาร์
สินค้าเกษตรที่ได้รับการคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดได้แก่ ข้าว Ba Cham Mang Yang และพริกไทย Chu Se แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ คือน้ำตกฝูเกื่องญาลาย

เที่ยวน้ำตกฝูเกื่องญาลาย แวะชมสวนชาที่ขึ้นชื่อของเมืองซาลาย และสวนชาที่มีความสวยงาม คุณภาพดีของเวียดนามที่สำคัญมีทิวทัศน์ที่สวยงาม คนไทยเรารักจัก เมืองซาลาย จาก “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกุนซือทีมชาติไทย ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน(โค้ช) สโมสรฮอง อันห์ ชาลาย ยาวนานมาหลายปี จน”โค้ชซิโก้” ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวียดนาม (ปัจจุบันโค้ชซิโก้เป็นโค้ชทีมฮานอย โปลิศ เอฟซี)

09:30 น.        ออกเดินทางจากซาลาย สู่เมืองบานเมถวด (ระยะทาง  180 กม.)

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ภัตตาคารเมืองบวนเมถวต

13:00 น.        เดินทาง จากเมืองบวนเมถวด ต่อไปยังเมืองญาจาง (ระยะทาง 183 กม.) ชมทะลเลียบชายทะเลตามเส้นทางหมายเลข 1 ทิวทัศน์สวยงามมากรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ภัตตาคารเมืองญาจาง

พักญาจาง โรงแรม Muong Thanh Luxury Nha Trang Hotel 4 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่ 3: เมืองญาจาง นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลเที่ยวเกาะ Vin Wonder +Buffetประสาท Ponaga - วัด Long Son ชมตลาด Nha Trang night market สังสรรค์คาราโอเกะ

06:00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ที่โรงแรมที่พัก

07:00 น.        ออกเดินทางไปนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลเที่ยวเกาะ Vin Wonder +Buffet

ชมอ่าวญาจาง ชมความสวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยเมืองญาจาง โดยมีภูเขาเป็น ฉากหลังแล้วยังได้ชมเกาะน้อยใหญ่ โดยเฉพาะเกาะ Vin Wonder ซึ่งเป็นไข่มุกแห่งเวียดนามที่ใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาล เผยแพร่อวดสายตาชาวโลก มีกระเช้าเชื่อมจากฝั่งสู่เกาะ มองเห็นพิพิธภัณฑ์ปลาที่ออกแบบเป็นเรือสำเภาโบราณสวยงามแปลกตา

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) เป็นอาหารบุฟเฟ่ห์ บนเกาะ Vin Wonder

13:00 น.        ออกเดินทางไปเที่ยวประสาท Ponaga

เที่ยวชมวัดพูนากา ตั้งอยู่บนทำเลที่ สวยงาม เนินเขาริมฝั่งแม่น้ำบรรจบกับทะเลมีสะพานคู่ขนานที่เชื่อมต่อตัวเมืองทัศนียภาพที่สวยงามเมื่อมองจากวัดพูนากานี้ วัดพูนากา เป็นวัดของอาณาจักรจามปาที่เก่าแก่ สร้างด้วยอิฐแดงโดดเด่นตามศิลปะจามปาที่หาชมได้ยาก  ต่อด้วยเข้า วัดลองเซิน ตั้งอยู่บนเนินเขามังกรของเมืองญาจาง  พระพุทธหินอ่อนองค์ใหญ่โดดเด่นบนยอดเขามองเห็นแต่ไกล ชาวไทยมีส่วนร่วมในการบูรณะวัดลองเซินนี้เป็นอย่างมากแม้แต่พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนขนาดใหญ่ที่นี่มีการแกะสลักภาษาไทยอยู่ใต้ฐาน

ต้องเดินขึ้นบันได 152 ขั้น เพื่อนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขาที่ประทับบนฐานดอกบัว  จากจุดนี้สามารถมองเห็นสภาพเมืองญาจางได้ทั่ว เดินชายทะเลหาดญาจาง สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เวียดนาม หาดทรายที่ขาวสะอาดเหยียดกว่า 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเวียดนาม

หลังจากนั้นชมตลาด Nha Trang night market ตลาดยาจาง ถือเป็นตลาดไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ไข่มุกที่ตลาดนาตรังเป็นไข่มุกแท้ที่มีความแวววาวเปล่งประกายสวยงามยิ่งนัก

18:00 น.        รับประทานเย็น (มื้อที่ 9)  เมนูอาหารทะเลสดๆ  พร้อมสังสรรค์คาราโอเกะ เสริฟไวน์ดาลัต
(จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 18.00น. – 22.00น.)

พักญาจาง  โรงแรม Muong Thanh Luxury Nha Trang Hotel 4 ดาว หรือเที่ยบเท่า

วันที่ 4: ญาจาง เมืองฟานเทียต มุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ธารน้ำสีแดงซุยเตียน หรือ Fairly Stream

06:00 น.        อรุณสวัสดิ์ รับอรุณริมชายหาดญาจาง รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) ที่โรงแรมที่พัก

07:00 น.        มุ่งหน้าสู่ มุยเน่ เมืองฟานเทียต 

เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามถึงฟานเทียต นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านชมและสัมผัสความงดงามของ ทะเลทรายแดง ซึ่งเป็นเนินทรายกว้าง  ใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆ นำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์บนเนินทราย จากนั้นเราไปเดินลุยน้ำกันที่ ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน้ำสีแดง ขอแนะนำว่าหากใครจะมาเที่ยวที่นี่ให้ใส่ร้องเท้าแตะจะสะดวกที่สุด(ควรเตรียมรองเท้าแตะไป) โดยการเดินทวนลำธารขึ้นไปเรื่อย ๆ  เหยียบทรายในลำคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ซุยเตียน  เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ที่  ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน้ำและเกิดรอยกัดเซาะที่มีสีสันจากทรายที่สวยงาม

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11)

13:00 น.        นำทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลทรายแดง ประมาณ 15 กม. โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม  ไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เช่นรถ ATV ตะลุยเนินทรายไม่รวมในค่าบริการทัวร์ ยกเว้นค่าเช่ารถจิ๊บตะลุยทะเลทรายได้รวมในรายการทัวร์อยู่แล้ว )

ช่วงเย็น      บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 12) ณ ภัตตาคาร Vietnam home Restaurant หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักมุยเน่  โรงแรม Muong Thanh Holiday Mui Ne Hotel 4 ดาว

เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ 5: มุยเน่ ดาลัต พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋(หากมีเวลา) สวนดอกไม้เมืองหนาว นั่ งรถราง (Roller Coaster) น้ำตกดาลันตา ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

06:00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 13) ที่โรงแรมที่พัก

07:00 น.        เดินทางจากญาจางไปดาลัต ( ระยะทาง 130 กม.)

10:30 น.        เดินทางถึง เมืองดาลัต ที่อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัต เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัต และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัต เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนพระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได๋ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย (หากบริหารเวลาได้)

12:00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14)

13:00 น.        นำท่าน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัต สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

ดาลัตเป็นเมืองแห่งดอกไม้ ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้ที่นี่สามารถปลูกดอกไม้หายากได้หลากหลายชนิด เช่น กุหลาบมิโมซ่า ดอกกล้วยไม้ป่า ดอกไฮเดรนเยีย ดอก Forget Me Not และ ดอกไม้อื่นๆ รวมกว่า 300 ชนิด

ดอกไฮเดรนเยีย เป็นดอกไม้ขึ้นชื่อที่สุดของดาลัต

ถ้ามาที่ดาลัตไม่ว่าฤดูไหน เราก็ได้เห็นดอกไม้ของเมืองนี้บานอยู่ตลอดทั้งปี

15:00 น.        นำท่านเที่ยวชม น้ำตกดาตันลา

ดาลัตมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามต้องมาคือ น้ำตกดาลันตา จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือวิธีการไปน้ำตก ซึ่งจะเป็นการนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ซึ่งเราจะสามารถคอนโทรลในเรื่องของความเร็วในขาลงไปน้ำตกได้ตามใจชอบ ทางน้ำตกก็มีเข็มขัดเซฟไว้อย่างดีไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งสนุกมากครับ โดยนับว่าเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัส

น้ำตกดาตันลามีกิจกรรมให้ทำหลายอย่าง ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง เช่าชุดชาวเขาถ่ายรูป เดินชมธรรมชาติ ปีนเขา แต่กิจกรรมที่เป็นนิยมขอที่นี่คือ การนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตัวน้ำตก 1 คัน สามารถนั่งได้ 2 คน (จะนั่งคนเดียวก็ได้) รถรางของน้ำตก มีความยาวประมาณ 1000 เมตร ความเร็วเฉลย จะอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทางเดินลงสู่ตัวน้ำตกเป็นบันไดคอนกรีต มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น เย็นสบาย ตลอดเส้นทาง (ค่าตั๋วนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตัวน้ำตก รวมอยู่ในคชจ.โปรแกรมอยู่แล้ว) จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ย่าน  ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย

18:00 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 15)  เข้าที่พักโรงแรมดาลัต 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6: ดาลัต นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดจุ๊บหลำ บวนเมถวด พิพิธภัณฑ์คาเฟ่ จุงเงวียน - ชมวัดไม้ Tu Sac Khai Doan เปล์กู-ซาลาย

06:00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 16) ที่โรงแรมที่พัก

07:00 น.        พาคณะเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัต ที่มองเห็นได้ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือนและสวนดอกไม้ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปารีสแห่งอินโดจีน” เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบตะวันตกมีโบสถ์คริสต์กระจายอยู่ทั่วเมืองจากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจุ๊บหลำ วัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงาม

09:00 น.        ออกเดินทางจากดาลัตไป บวนเมถวต ( ระยะทาง  200 กม.)

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 17)  ที่บวนเมถวต

13:00 น.        เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์คาเฟ่ จุงเงวียน  หรือ The World Coffee Museum ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ ที่ท่านสามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟ รวมถึงประเภทหรือกาแฟในโลก เครื่องบดกาแฟมากมาย เครื่องคั่วกาแฟ! ถ้าท่านเป็นคนรักกาแฟ ที่นี่ไม่ควรพลาด  ที่ต้องไปเยี่ยมชมเมื่อมาที่เมืองบวนเมถวด นอกจากนี้ เรายังสามารถได้ชมวิธีการชงกาแฟดีๆ จากพิพิธภัณฑ์กาแฟโลก และลองกาแฟที่มีชื่อเสียงของบวนเมถวด

หลังจากนั้น ชมวัดไม้ Tu Sac Khai Doan

18:00 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 18)  

เดินทางจากบวนเมถวตไปเปล์กู-ซาลาย( ระยะทาง180 กม.)

คืนนี้ นอนดึกหน่อย  พัก โรงแรม HAGL Hotel Gia Lai 4 ดาว  และพักผ่อนตามอัธยาศัย (โรงแรมที่ “โค้ชซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกุนซือทีมชาติไทย ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน(โค้ช) สโมสรฮอง อันห์ ชาลาย พักเป็นประจำ)

วันที่ 7: ซาลาย เมืองกอนตูม ชายแดนเวียตนาม-ลาว อัตะปือ เซกอง (น้ำตกเซกะตาม) เมืองปากเซ

06:00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 19)

07:00 น.        ออกเดินทางจากเปล์กู-ซาลาย สู่ชายแดนโบอี เมืองกอนตูม  เข้าด่านลาวที่ด่านพูเกือแขวงอัตตะปือ ขึ้นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอีกครั้ง ผ่านแขวงเซกอง

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 20)   ที่เมืองอัตตะปือ(ระยะทางจากเมืองซาลาย ถึงอัตตะปือ 250 กม. แล้วออกเดินทางต่อ เดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวเมืองปากซอง(อากาศเย็นสบายตลอดปี แหล่งปลูกกาแฟชั้นยอดของสปป.ลาว) เมืองปากซองรายล้อมด้วยแมกไม้ ไร่ชากาแฟมีให้เห็นตลอดสองข้างทางผ่าน

16:00 น.        แวะร้านกาแฟ ที่เมืองปากช่อง ให้ท่านได้ชิมกาแฟท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของ สปป.ลาว กาแฟต้นตำหรับแท้ๆของเมืองปากช่อง แล้วนำท่านสู่เมืองปากเซ(หากมีเวลา ซึ่งไม่แวะก็ได้ อาจแวะเพียงเพื่อให้คนขับได้พักผ่อน และเข้าห้องน้ำ)

18:00 น.        รับประทานอาการเย็น (มื้อที่ 21)   ที่ ภัตตาคาร ริมฝั่งโขง เมืองปากเซ (จัดคาราโอเกะ สังสรรค์มื้อพิเศษเป็นการสังสรรค์ คืนก่อนอำลา เวลา 18.00น. – 22.00น.)

พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ – ปากเซ โรงแรมริมโขง  4 ดาว

วันที่ 8: ปากเซ ปราสาทวัดพู เมืองจำปาสัก ด่านพรมแดนลาว-ไทย จ.อุบลราชธานี เดินทางกลับกาฬสินธุ์โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

06:00 น.        รับประทานทานอาหารเช้า (มื้อที่ 22) ที่โรงแรมที่พัก

07:00 น.        เดินทางจากปากเซไปเที่ยวปราสาทวัดพู เมืองจำปาสัก(ระยะทาง 40 กม.)

ปราสาทวัดพู หรือวัดภู (Vat Phou Temple complex) มรดกโลกแห่งที่ 2  ของ สปป.ลาว อยู่ที่เมืองจำปาสัก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมา เมื่อมาเยือนลาวใต้

ปราสาทวัดพู มรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ตั้งอยู่ใน นครจำปาสัก ของลาวตอนใต้  เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น ในสมัยของขอมเรืองอำนาจ ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร ตั้งอยุ๋บริเวณ เขาศิวบรรพต หรือ ที่ชาวลาวเรียกว่า ภูเกล้า นั่นเอง เป็นภูเขาที่มียอดลักษณะคล้ายๆศิวลึงค์ ซึ่งเรียกศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นว่า สวยัมภูวลึงค์ ด้วยเหตุที่เขาศิวบรรพตนั้น คล้ายกับศิวลึงค์นั่นเอง น่าจะเป็นแรงจูงใจในการสร้างเทวาลัย เพื่อประดิษฐานรูปเคารพตามความเชื่อฮินดูขึ้นในที่สุด ปราสาทวัดพูนั้นมีฐานะถึงขั้นเป็นอารามหลวงของอาณาจักรในสมัยนั้นเลยทีเดียว และสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน โดยพระยากัมมะธา ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งสร้างมาก่อน เขาพระวิหาร และ พนมรุ้ง แต่คาดว่า ผู้ก่อสร้าง น่าจะอยู่ในราชวงศ์เดียวกัน และ สืบเชื้อสายต่อๆกันมา

ปราสาทวัดพู หรือวัดภู (Vat Phou Temple complex) มรดกโลกแห่งลาวใต้  มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว อยู่ที่เมืองจำปาสัก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องมาเมื่อมาเยือนลาวใต้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 6 กิโลเมตร ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของสปป.ลาว

10:30 น.        เดินทางจากปราสาทวัดพูถึง บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็ก(ระยะทาง 110 กม.) ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี มากมาย ได้เวลา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านลาวและด่านช่องเม็ก

12:00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) ที่ร้านอาหาร ใกล้ ด่านพรมแดนลาว-ไทยช่องเม็ก

13:00 น.        ออกเดินทางจากอุบลราชธานี เดินทางไป กาฬสินธุ์

18:00 น.        เดินทางถึงกาฬสินธุ์ จบทริปลาวใต้ + เวียดนามใต้(ตอนบน)โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

พิเศษ

บริการด้วยรถที่มีประสบการณ์เดินทางในเส้นทาง และมีคาราโอเกะอย่างดี มีความพร้อมร้องเพลงในรถตลอดการเดินทาง   มีอาหารทะเลพิเศษ พร้อมสังสรรค์งานเลี้ยง พร้อมคาราโอเกะ(เลี้ยงไวน์ดาลัต) ที่เมืองญาจาง และจัดงานเลี้ยงพร้อมคาราโอเกะ อำลาทริปที่ เมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก  รวมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในทริป 2  คืน

หมายเหตุ ราคาที่เสนอ เป็นราคาสำหรับ คณะไม่น้อยกว่า 30 ท่าน หากน้อยกว่านั้นจะมีการปรับราคาตามสัดส่วน และ ไม่รวมค่าทริปไกด์ เวียดนาม  700 บาท/ ผู้เดินทาง 1 ท่าน ค่าทิปไกด์ลาว 200 บาท/ ท่าน

  • อัตราค่าบริการรวม ค่าบริการ  ราคา 24,500.- ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 

   -ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ                                                                               

               -ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในโปรแกรม พักห้องละ2ท่าน

               -ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่น ผู้ช่วยไกด์

               -ค่าตั๋วรถไฟ

               -ค่ารถรับ-ส่ง ตามสถานที่ท่องที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม

               -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมที่ระบุอยู่ในรายการ

               -ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละหนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

    

    อัตราค่าบริการไม่รวม

               -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ

               -ค่ารถรับส่งนอกสถานที่ นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวปกติ

               -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีขอใบกำกับภาษี)

    

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

               -การเข้าพักห้องพักที่โรงแรม กรุณาแจ้งสเป็คก่อนเดินทาง เพื่อทีมงานจะได้เตรียมให้ท่านได้ตามต้องการ

               -หากท่านใดต้องการอาหารแบบไหนเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย7วัน

               -เงื่อนไขการให้บริการ  เที่ยวการเดินทางรถไฟ ราคาแพ็คเกจและรายการท่องเที่ยว บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

    

    เอกสารประกอบการเดินทาง

               -พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุการใช้งานได้อีกมากกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

    

    การชำระเงินและการจองทัวร์

               -ชำระเงินมัดจำตามที่ตกลง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.