โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาประหยัด 4 วัน 3 คืน 13 – 16 เมษายน 2566 (รับส่ง อุดรธานี/สกลนคร)

เวียดนามกลางทางรถ ราคาสุดประหยัด
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เพลิดเพลินกับบาน่าฮิลล์
พักโรงแรม 3 ดาวบวกและ 4 ดาวตลอดทริป
เดินทางวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566

789 รุ่งเรืองทัวร์ ขอนำเสนอทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาสุดประหยัด
สู่อู่อารยธรรมเวียดนาม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยการเที่ยวชม 2 มรดกโลก (เมืองเว้ และเมืองฮอยอัน)
เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวชมพระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ พิเศษนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
และท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ สถานที่ตากอากาศ ที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวบวกและ4 ดาว บริการอาหารอิ่มอร่อย
เสริฟไวน์ดาลัต 1 มื้อ ประทับใจตลอดการเดินทาง

พิเศษ บริการรถรับส่งถึง อ.เมืองอุดรธานี และ อ.เมืองสกลนคร บ้านเฮา
ไม่เปลี่ยนคันตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ 10,698-

กรณีรับ อ.เมืองอุดรธานี บวกเพิ่ม 700-
ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

ชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ เที่ยวครบบนบาน่าฮิลล์
ไหว้พระวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง (บาน่าฮิลล์) ฮอยอันทางรถ
จาก อ.เมืองอุดรธานี แวะรับ อ.เมืองสกลนคร
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
เดินทางวันที่ 13 – 16 เมษายน 2566


วันที่ 13 เมษายน 2566: อ.เมืองอุดรธานี แวะรับ อ.เมืองสกลนคร -มุกดาหาร-สะหวันนะเขต- ด่านลาวบาว-เมืองเว้-เมืองดานัง

03.00 น. รับคณะในจุดนัดหมายโรงแรมสยามแกรนด์ (ใกล้บิ๊กชี) เมืองอุดรธานี
05.00 น. รับคณะในจุดนัดหมายเมืองสกลนคร หลังจากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองมุกดาหาร
07.30 น. ออกเดินทาง สู่ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม(ด่านลาวบาว)
07.00 น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไกด์สาวลาวคอยให้การต้อนรับ แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9 บริการอาหารเช้า(มื้อ 1) เป็นขนมปังฝรั่งเศส (ข้าวจี่หรือแบ๋งหมี่)
11.00 น. คณะเดินทางถึงบ้านแดนสวรรค์และด่านลาว แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านแดนสวรรค์ ด่านเวียดนามที่ด่านลาวบาว ไกด์สาวเวียดนามทำเอกสาร ตม.ผ่านแดน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารเซโปน (มื้อ 2) เมืองลาวบาว (เวียดนาม) แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้
19.30 น. เดินทางออกเมืองลาวบาว ผ่านเมืองดงฮา จ.กว่างจิ จากนั้นเดินทางเข้าเมืองเว้
19.30 น. เดินทางสู่เมืองดานัง ผ่านเมือง เว้ ชมสะพานมังกรยามค่ำคืน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตรและความกว้าง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองดานัง (มื้อ 3)
ที่พัก โรงแรม Hung anh Hotel หรือ Sea Front Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาวบวก (หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นถึง 26 ท่าน
จะอัพเกรดเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 14 เมษายน 2566: เมืองดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-วัดฟุกเกี๋ยน- สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – บาน่าฮิลล์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ 4)
นำท่านไปหมู่บ้านกั๊มทาน ไปล่องเรือกระด้ง สนุกสนานกับทักษะพายเรือสุดแสนจะพิเศษ

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อ 5)

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งดานังมีความสูงถึง 1,487 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบาน่าฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บาน่าฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มียาว 5,801 เมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (มื้อ 6)
จากนั้น นำท่านลงจากบาน่าฮิลล์ เพื่อเข้าสู่เมืองดานัง ยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม Hung Anh Hotel หรือ Sea Front Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาวบวก (หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นถึง 26 ท่านจะอัพเกรดให้ท่านได้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 15 เมษายน 2566 : วัดลินห์อึ๋ง- เมืองเว้ –วัดเทียนมู่- พระราชวังไดโน้ย-ตลาดดงบา– ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 7)
นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวน
อิมองค์ใหญ่สูง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าท่านคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่อ่าวลังโก (มื้อ 8)

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่าEmperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์
และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่นอาหารเวียดนามและชุดประจำชาติอ่าวหญ๋ายหรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานังศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีนสูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนและการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุดจะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาดหรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน
พระราชวังไดโน้ยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ตั้งแต่จักรพรรดิยาลององค์ที่ 1 จนถึงองค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋กษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม
เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)

เย็น นำท่านล่องเรือมังกรหรือเรือสำราญมังกร เสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม
ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ZALOS พร้อมเสริฟไวน์ดาลัต (มื้อ 9)

ที่พัก โรงแรม Heritage ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นถึง 26 ท่าน จะอัพเกรดให้พักโรงแรม
ระดับ 4 ดาว)


วันที่ 16 เมษายน 2566: เมืองเว้– ด่านลาวบาว – สะหวันนะเขต- มุกดาหาร – โคกศรีสุพรรณ – อ.เมืองสกลนคร อ.สว่างแดนดิน และ อ.เมืองอุดรธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ 10)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้รวบรวมสินค้าเวียดนาม มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผักผลไม้ ของทะเลและของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ ร้านเซโปน เมืองลาวบาว จังหวัดกว่างจิ (มื้อ 11)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม – ลาว (ด่านลาวบาว)
14.30น. เดินทางถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางผ่านประเทศลาวต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหาร
17.30น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
19.00น. ส่งคณะที่ อ.โคกศรีสุพรรณ และ อ.เมืองสกลนคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
21.30น. ส่งคณะที่ อ.เมืองอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ อัตราค่าบริการ 10,698- กรณีรับ อ.เมืองอุดรธานี บวกเพิ่ม 700-
หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,

การเมือง, เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ จำนวน 600 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยและทีมงานแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800-

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการส่งรายชื่อแจ้งด่าน ตม.ล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบ Passport :จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งด่านมุกดาหารฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 6. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ พักร่วมกับท่านอื่นเพิ่ม เป็นห้อง 4 ท่าน
 7. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน
 8. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


บาน่าฮิลล์ (ภูเขามีต้นกล้วยเยอะ) เป็นภูเขาสวยสุดของเมืองดานังที่ได้ก่อสร้างเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี 1912ปัจจุบันบาน่าฮิลล์รับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะความสวยงามและอากาศ 4 ฤดูในหนึ่งวันเพราะการแข่งขันสูงมากเลยทัวร์ทั่วๆไปอาจจะเลี่ยงจุดนี้ (เพราะค่าตั๋วแพง) แต่การไม่มีการพักค้างบนบาน่าฮิลล์ ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจกับบาน่าฮิลล์ได้เช่นกัน
การท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ มีข้อดีอย่างไร

 1. ลูกค้า จะได้ไปกระเช้า รถบัสใหญ่จะจอดหน้าสถานีกระเช้าลอยฟ้า
 2. พอขึ้นถึงบาน่าฮิลล์เราจะท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายและหรูหรา หลังจากนั้นค่อยเดินไปเที่ยวซึ่งสบายมากๆและเต็มไปด้วยความสวยสดงดงาม
 3. ตอนเย็นๆท่านได้รับบรรยากาศเหมือนเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

อัตราค่าบริการ 10,698- กรณีรับ อ.เมืองอุดรธานี บวกเพิ่ม 700-

หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.