โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาประหยัด 4 วัน 3 คืน 13 – 16 ตุลาคม 2565 (รับส่ง ขอนแก่น/กาฬสินธุ์)

เวียดนามกลางทางรถราคาประหยัด
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืนเพลินเพลิน..บานาฮิลล์
พักร.ร. 3 ดาวบวกและ 4 ดาวตลอดทริป
เดินทางวันที่ 13 -16 ตุลาคม 2565

789 รุ่งเรืองทัวร์ ขอนำเสนอทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาสุดประหยัด
สู่อู่อารยธรรมเวียดนาม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยการเที่ยวชม 2 มรดกโลก (เมืองเว้ และเมืองฮอยอัน)
เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวชมพระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ พิเศษนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
และท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ สถานที่ตากอากาศ ที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวบวกและ4 ดาว บริการอาหารอิ่มอร่อย
เสริฟไวน์ดาลัต 1 มื้อ ประทับใจตลอดการเดินทาง

พิเศษ บริการรถรับส่งถึง อ.เมืองขอนแก่น และ อ.เมืองกาฬสินธุ์ บ้านเฮา
ไม่เปลี่ยนคันตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ 9,898-

กรณีรับ อ.เมืองขอนแก่น บวกเพิ่ม 800-
ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

ชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ เที่ยวครบบนบาน่าฮิลล์
ไหว้พระวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน


วันที่ 13 ตุลาคม 2565 : อ.เมือง ขอนแก่น แวะรับ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์ -มุกดาหาร-สะหวันนะเขต- ด่านลาวบาว-เมืองเว้-เมืองดานัง

04.00น. รับคณะที่จุดนัดพบหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง ขอนแก่น
05.30น. รับคณะที่จุดนัดพบปั๊ม ปตท.แยกบายพาสตัดกับถนนทางไปสมเด็จ อ.เมือง กาฬสินธุ์
07.30น. ออกเดินทาง สู่ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขตผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม(ด่านลาวบาว)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแฟนต้า เมืองพิน (1)
12.30น. เดินทางด่านลาวบาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 เดินทางสู่เมืองดานัง ผ่านเมือง เว้
 ชมสะพานมังกรยามค่ำคืน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตรและความกว้าง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองดานัง (2)
ที่พัก โรงแรม Hung anh Hotel หรือ Sea Front Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาวบวก(หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นจะอัพให้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 14 ตุลาคม 2565 : เมืองดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-วัดฟุกเกี๋ยน- สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – บาน่าฮิลล์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(3)
 นำท่าน นำท่านไปหมู่บ้าน กั๊มทานไปล่องเรือกระด้งกันสนุกสนาน
 หลังจากนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอันจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล
 นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (4)

 นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งดานังมีความสูงถึง 1,487 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบานาฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาทีเป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มียาว 5,801 เมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา
 อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

 จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรความยาว 150 เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (5)
จากนั้น นำท่านลงจากบาน่าฮิลล์ เพื่อเข้าสู่เมืองดานัง ยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม Hung Anh Hotel หรือ Sea Front Hotel เทียบเท่าระดับ 3 ดาวบวก(หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นจะอัพให้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 15 ตุลาคม 2565 : วัดลินห์อึ๋ง- เมืองเว้ –วัดเทียนมู่- พระราชวังไดโน้ย-ตลาดดงบา– ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(6)
 นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรมีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่อ่าวลังโก (7)

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่าEmperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนามเช่นอาหารเวียดนามและชุดประจำชาติอ่าวหญ๋ายหรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม

 นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานังศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีนสูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi)สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนและการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือคำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุดจะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้นห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาดหรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้ามเหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกันพระราชวังไดโน้ยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา)พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ตั้งแต่จักรพรรดิยาลององค์ที่ 1 จนถึงองค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋กษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียมเมื่อปีพ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)

เย็น นำท่าน ล่องเรือมังกรหรือเรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอมให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ZALOS พร้อมเสริฟไวน์ดาลัต(8)
ที่พัก โรงแรม Heritage ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(หากมีผู้ร่วมเดินทางมากขึ้นจะอัพให้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 16 ตุลาคม 2565 : เมืองเว้– ด่านลาวบาว – สะหวันนะเขต- มุกดาหาร – กุฉินารายณ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.เมืองขอนแก่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(9)
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดดองบาตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ของสดผักผลไม้ของทะเลและของที่ระลึกต่างๆอิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย เดินทางกลับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่เมืองดงห่า จังหวัดกว่างจิ (10)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม – ลาว (ด่านลาวบาว)
14.30น. เดินทางถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางผ่านประเทศลาวต่อไปยัง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหาร
17.30น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
19.00น. ส่งคณะที่ อ.กุฉินารายณ์ และ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
21.30น. ส่งคณะที่ อ.เมือง ขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ อัตราค่าบริการ 9,898- กรณีรับ อ.เมืองขอนแก่น บวกเพิ่ม 800-
หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ จำนวน 600 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยและทีมงานแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800-

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:
 มัดจำท่านละ 4,500 บาท
 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการส่งรายชื่อแจ้งด่าน ตม.ล่วงหน้า
โปรดตรวจสอบ Passport :
 จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป
 จะต้องเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งด่านมุกดาหารฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 6. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ พักร่วมกับท่านอื่นเพิ่ม เป็นห้อง 4 ท่าน
 7. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน
 8. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


บาน่าฮิลล์ (ภูเขามีต้นกล้วยเยอะ) เป็นภูเขาสวยสุดของเมืองดานังที่ได้ก่อสร้างเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี 1912ปัจจุบันบาน่าฮิลล์รับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะความสวยงามและอากาศ 4 ฤดูในหนึ่งวันเพราะการแข่งขันสูงมากเลยทัวร์ทั่วๆไปอาจจะเลี่ยงจุดนี้ (เพราะค่าตั๋วแพง) แต่การไม่มีการพักค้างบนบาน่าฮิลล์ ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจกับบาน่าฮิลล์ได้เช่นกัน
การท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ มีข้อดีอย่างไร

 1. ลูกค้า จะได้ไปกระเช้า รถบัสใหญ่จะจอดหน้าสถานีกระเช้าลอยฟ้า
 2. พอขึ้นถึงบาน่าฮิลล์เราจะท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายและหรูหรา หลังจากนั้นค่อยเดินไปเที่ยวซึ่งสบายมากๆและเต็มไปด้วยความสวยสดงดงาม
 3. ตอนเย็นๆท่านได้รับบรรยากาศเหมือนเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

อัตราค่าบริการ 9,898-
กรณีรับ อ.เมืองขอนแก่น บวกเพิ่ม 800-

หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.