โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาประหยัด 4 วัน 3 คืน 2 – 5 มิถุนายน 2566 (รับส่ง ขอนแก่น/กาฬสินธุ์) พักบนบาน่าฮิลล์

เวียดนามกลางทางรถ ราคาสุดประหยัด
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เพลิดเพลินกับบาน่าฮิลล์
พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดทริป
เดินทางวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2566

789 รุ่งเรืองทัวร์ ขอนำเสนอทัวร์เวียดนามกลางทางรถราคาสุดประหยัด
สู่อู่อารยธรรมเวียดนาม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยการเที่ยวชม 2 มรดกโลก (เมืองเว้ และเมืองฮอยอัน)
เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวชมพระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ พิเศษนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์
และท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ สถานที่ตากอากาศ ที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารอิ่มอร่อย
เสริฟไวน์ดาลัต 1 มื้อ ประทับใจตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ 12,998-
กรณีรับ อ.เมือง ขอนแก่น บวกเพิ่ม 700-
ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

ชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ เที่ยวครบบนบาน่าฮิลล์
ไหว้พระวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง (พักบนบาน่าฮิลล์) ฮอยอันทางรถ
จาก อ.เมืองขอนแก่นแวะรับและ อ.เมือง , อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
เดินทางวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2566


วันที่ 2 มิถุนายน 66 : อ.เมืองขอนแก่น- อ.เมืองกาฬสินธุ์ -มุกดาหาร-สะหวันนะเขต- เมืองดานัง

03.00 น. รับคณะในจุดนัดหมายปั้มปตท.ถ.ประชาสโมสร จังหวัดขอนแก่น แวะรับ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
04.00 น. น. รับคณะในจุดนัดหมายเมืองกาฬสินธุ์ หลังจากนั้นออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่เมืองมุกดาหาร
07.00 น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไกด์ลาวคอยให้การต้อนรับ แล้วออกเดินทาง บริการอาหารเช้า(มื้อ 1) เป็นขนมปังฝรั่งเศส (ข้าวจี่หรือแบ๋งหมี่)
11.00 น. คณะเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านแดนสวรรค์ ด่านเวียดนาม ไกด์เวียดนามทำเอกสาร ตม.ผ่านแดน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน Sepon Restaurant (มื้อ 2) เมืองลาวบาว (เวียดนาม) แล้วออกเดินทาง
18.00 น. เดินทางสู่เมืองดานัง ชมสะพานมังกรยามค่ำคืน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกร ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Coi Nguon Restaurant Da Nang ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองดานัง (มื้อ 3)
นำท่านชมสะพานมังกร ละสะพานแห่งความรัก ยามค่ำคืน ริมฝั่งแม่น้ำฮาน
ที่พัก โรงแรม โรงแรม ไฮอัน บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา (HAIAN Beach Hotel & Spa) หรือ Serene Hotel 4* (โรงแรมระดับ 4 ดาว)


วันที่ 3 มิถุนายน 66 : หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน–วัดฟุกเกี๋ยน- สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ 4)
นำท่านไปหมู่บ้านกั๊มทาน ไปล่องเรือกระด้ง สนุกสนานกับทักษะพายเรือสุดแสนจะพิเศษ

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ Golden Hoi An Restaunt (มื้อ 5)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งดานังมีความสูงถึง 1,487 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบาน่าฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บาน่าฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มียาว 5,801 เมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (มื้อ 6)
** ในกรณีที่ผู้เข้าพักบนบาน่าฮิลล์มีจำนวนผู้เข้าพักทั้งหมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รับเป็นเซ็ตเมนู **
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS


วันที่ 4 มิถุนายน 66 : วัดลิงห์อึ๋ง – เมืองเว้ –วัดเทียนมู่- พระราชวังไดโน้ย– ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อ 7)
นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากบาน่าฮิลล์ เพื่อเข้าสู่เมืองดานัง เดินทางไปวัดลินห์อึ๋ง

วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวน
อิมองค์ใหญ่สูง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าท่านคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งหรือ Linh Ung pagoda นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม
วัดหลินอึ๋ง แห่งนี้ เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจำเมืองดานัง รวมถึงเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มาก
สำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลินอึ๋งนั้น ขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และเรื่องขอลูกด้วย ใครกำลังสร้างครอบครัวควรมากราบไหว้เพื่อความมงคลอย่างยิ่ง

นำท่านเดินทางไปเมืองเว้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่อ่าวลังโก ที่ร้านอาหาร Lucky Pearl (มื้อ 8)

ออกเดินทางสู่เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่าEmperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึง องค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่นอาหารเวียดนามและชุดประจำชาติอ่าวหญ๋ายหรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานังศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีนสูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนและการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตำหนักชั้นในสุดจะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาดหรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน (พระราชวังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม เที่ยวชมนั่งสามล้อซิกโล่ ชมรอบพระราชวังและถ่ายภาพด้านหน้า)

พระราชวังไดโน้ยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ตั้งแต่จักรพรรดิยาลององค์ที่ 1 จนถึงองค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋กษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)

เย็น นำท่านล่องเรือมังกรหรือเรือสำราญมังกร เสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hue Cousine Restaurant (มื้อ 9)
ที่พัก โรงแรมเฮืองซยางรีสอร์ทแอนด์สปา(Huong Giang Hotel Resort & Spa) หรือ White Lotus Hotel 4* / (โรงแรม ระดับ 4 ดาว)


วันที่ 5 มิถุนายน 66 : เมืองเว้- ตลาดดงบา– ด่านลาวบาว – สะหวันนะเขต- มุกดาหาร -กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ 10)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้รวบรวมสินค้าเวียดนาม มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผักผลไม้ ของทะเลและของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ ร้านTam Chau 4 Restaunrant Dong Ha จังหวัดกว่างจิ (มื้อ 11)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม – ลาว (ด่านลาวบาว)
14.30น. เดินทางถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางผ่านประเทศลาวต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหาร
17.30น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
20.00น. ส่งคณะที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
22.00น. ส่งคณะที่ อ.เมืองขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 อัตราค่าบริการ 12,998- กรณีรับ ขอนแก่น บวกเพิ่ม 700-
หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,

การเมือง, เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ จำนวน 600 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยและทีมงานแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800-

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน:

 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการส่งรายชื่อแจ้งด่าน ตม.ล่วงหน้า
 • โปรดตรวจสอบ Passport :จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งด่านมุกดาหารฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 4. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 6. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ พักร่วมกับท่านอื่นเพิ่ม เป็นห้อง 4 ท่าน
 7. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน
 8. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง


บาน่าฮิลล์ (ภูเขามีต้นกล้วยเยอะ) เป็นภูเขาสวยสุดของเมืองดานังที่ได้ก่อสร้างเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี 1912ปัจจุบันบาน่าฮิลล์รับนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ล้านคนต่อปี และยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะความสวยงามและอากาศ 4 ฤดูในหนึ่งวันเพราะการแข่งขันสูงมากเลยทัวร์ทั่วๆไปอาจจะเลี่ยงจุดนี้ (เพราะค่าตั๋วแพง) แต่การไม่มีการพักค้างบนบาน่าฮิลล์ ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกประทับใจกับบาน่าฮิลล์ได้เช่นกัน
การท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ มีข้อดีอย่างไร

 1. ลูกค้า จะได้ไปกระเช้า รถบัสใหญ่จะจอดหน้าสถานีกระเช้าลอยฟ้า
 2. พอขึ้นถึงบาน่าฮิลล์เราจะท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายและหรูหรา หลังจากนั้นค่อยเดินไปเที่ยวซึ่งสบายมากๆและเต็มไปด้วยความสวยสดงดงาม
 3. ตอนเย็นๆท่านได้รับบรรยากาศเหมือนเที่ยวหมู่บ้านฝรั่งเศสอย่างแท้จริง

อัตราค่าบริการ 12,998-
กรณีรับ อ.เมือง ขอนแก่น บวกเพิ่ม 700-

หมายเหตุ ; **ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ จำนวน 600 บาทต่อท่าน **

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.