เมืองอุดรธานี-เวียดนามกลางทางรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่ 15- 18 กุมถาพันธ์ 2567

เวียดนามกลางทางรถ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืนเพลิดเพลินกับบาน่าฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวตลอดทริป เดินทางวันที่ 15- 18 กุมภาพันธ์ โดย....789 รุ่งเรืองทัวร์

789 รุ่งเรืองทัวร์ ขอนำเสนอทัวร์เวียดนามกลางทางรถ

สู่อู่อารยธรรมเวียดนาม เปี่ยมคุณภาพ ด้วยการเที่ยวชม 2 มรดกโลก (เมืองเว้ และเมืองฮอยอัน)

เที่ยวครบ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่  พิเศษ! นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์

และท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บริการอาหารอิ่มอร่อย
เสริฟไวน์ดาลัต 1 มื้อ ประทับใจตลอดการเดินทาง

 

พิเศษบริการรถรับส่งถึง อ.เมืองอุดร อ.เมืองสกลนครบ้านเฮา
 ไม่เปลี่ยนคันตลอดการเดินทาง  ค่าบริการ ไม่รวมค่าทิปไกด์เวียดนาม
400- /ผู้เดินทาง 1 ท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย 200-/ผู้เดินทาง 1 ท่าน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ; อ.เมืองอุดรธานี - อ.เมือง สกลนคร - ด่านตม.มุกดาหาร -สะหวันนะเขต- เมืองดานัง

03.00 น. รับคณะในจุดนัดหมาย   อ.เมืองอุดรธานี

05.30 น.รับคณะในจุดนัดหมาย  อ.เมืองสกลนคร (และแวะรับ อ.นาแก/สามแยกบ้านต้องธาตพนม)

07.30 น. คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต สปป.ลาว ไกด์ลาวคอยให้การต้อนรับ แล้วออกเดินทาง บริการอาหารเช้า(มื้อ 1) เป็นขนมปังฝรั่งเศส (ข้าวจี่หรือแบ๋งหมี่)

11.00 น. คณะเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่ด่านแดนสวรรค์ ด่านเวียดนาม ไกด์เวียดนามทำเอกสาร ตม.ผ่านแดน 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน Sepon Restaurant  (มื้อ 2)  เมืองลาวบาว (เวียดนาม) แล้วออกเดินทาง

18.00 น.  เดินทางสู่เมืองดานัง ชมสะพานมังกรยามค่ำคืน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกร ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ Am Thuc Xeo Restaurant Da Nang ภัตตาคารพื้นเมือง เมืองดานัง (มื้อ 3)

นำท่านชมสะพานมังกร ละสะพานแห่งความรัก ยามค่ำคืน ริมฝั่งแม่น้ำฮาน

ที่พัก โรงแรม Cicilia Danang Hotel 4* /  หรือSerene Hotel 4* (โรงแรมระดับ 4 ดาว)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 : เมืองดานัง- บาน่าฮิลล์ - สะพานมือ - วัดลินห์อึ๋ง

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก(มื้อ 4)

นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งดานังมีความสูงถึง 1,487 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบาน่าฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บาน่าฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มียาว 5,801 เมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์  (มื้อ 5)

  • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
  • นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากบาน่าฮิลล์ เพื่อเข้าสู่เมืองดานัง นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าท่านคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา

 ค่ำ  รับประทานอาหารทะเล พร้อมกุ้งมังกร และเสริฟไวน์แดง สังสรรค์คาราโอเกะ  ที่ร้าน COI Nguon Dao Xanh Restaurant (มื้อ 6)

ที่พัก  โรงแรม Cicilia Danang Hotel 4* /  Serene Hotel 4* (โรงแรมระดับ 4 ดาว)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 :หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน--วัดฟุกเกี๋ยน- สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - เมืองเว้ –วัดเทียนมู่- พระราชวังไดโน้ย– ล่องเรือแม่น้ำหอม

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก (มื้อ 7)

  • นำท่านไปหมู่บ้านกั๊มทาน ไปล่องเรือกระด้ง สนุกสนานกับทักษะพายเรือสุดแสนจะพิเศษ
  • หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล
  • นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย เดินทางไปเมืองเว้

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองที่ Lucky Pear Restaunt  อ่าวลังโก (มื้อ 8)

บ่าย                  ออกเดินทางสู่เมืองเว้  ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่าEmperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานถึง 150 ปี  เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์
และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่นอาหารเวียดนามและชุดประจำชาติอ่าวหญ๋ายหรือชุดประจำชาติของสตรีเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานังศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีนสูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสำริดขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน (พระราชวังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม เที่ยวชมนั่งสามล้อซิกโล่ ชมรอบพระราชวังและถ่ายภาพด้านหน้า)

              พระราชวังไดโน้ยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ตั้งแต่จักรพรรดิยาลององค์ที่ 1 จนถึงองค์ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋กษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม
เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)

เย็น              นำท่านล่องเรือมังกรหรือเรือสำราญมังกร เสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น้ำเฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม
ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูป

                      แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ำที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก

                      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Organic Restaurant  (มื้อ 9)

ที่พัก           โรงแรม Huong Giang Hotel Resort & Spa 4*  (โรงแรม ระดับ 4 ดาว)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 : เมืองเว้- ตลาดดงบา– ด่านลาวบาว – สะหวันนะเขต- มุกดาหาร -อ.กุฉินารายณ์ - อ.เมืองอุดรธานี และ อ.เมืองสกลนคร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ 10)

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้รวบรวมสินค้าเวียดนาม  มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผักผลไม้ ของทะเลและของที่ระลึกต่างๆ  อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง            บริการอาหารกลางวันที่ ร้านTam Chau 4 Restaunrant Dong Ha จังหวัดกว่างจิ (มื้อ 11)

                   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเวียดนาม – ลาว (ด่านลาวบาว)

14.30น.        เดินทางถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางผ่านประเทศลาวต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหาร

17.30น.        เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต – มุกดาหารผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

20.00น.         ส่งคณะที่ หมาย  อ.เมืองสกลนคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
21.30น.         ส่งคณะที่ อ.เมืองอุดรธานีโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           …………………………………………………

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.