ทริปทางวัฒนธรรมเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน เที่ยว หลวงพระบาง คุนหมิง ผู่เออร์ เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 6 วัน 5 คืน วันที่ 18 – 23 มีค. 2567

ทริปทางวัฒนธรรมเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน เที่ยว หลวงพระบาง คุนหมิง ผู่เอ๋อร์ เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 6 วัน 5 คืน วันที่ 18 – 23 มีค. 2567

เวลา

 

รายการทัวร์

อาหาร

    โรงแรม

D1

รถบัสรับคณะที่ขอนแก่น -ด่านตม.หนองคาย –-เมืองเวียงจันทน์– นั่งรถไฟEMUลาว-จีน ไปหลวงพระบาง – เที่ยวหลวงพระบาง
นอนหลวงพระบาง

LD

โรงแรมสายสัมพันธ์ หรือโรงแรมมโนลัก

D2

ตักบาตรข้าวเหนียว ตอนเช้าตรู่– สถานีรถไฟหลวงพระบาง-สถานีบ่อเต็น- สถานีรถไฟบ่อหาน – สถานีรถไฟคุนหมิง 
นอนคุนหมิง

BLD

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D3

สวนซากุระคุนหมิงวัดหยวนทง– นกนางนวลทะเลสาบเตียนฉือ -ถนนคนเดินประตูไก่หยกม้าทอง – ตลาดยามราตรีเมืองคุนหมิง

นอนคุนหมิง

 

BLD

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D4

สถานีรถไฟEMUเมืองผู่เอ๋อร์ – พิพิธภัณฑ์ม้าชาโบราณ- หมู่บ้านนาเค่อหลี ท่องเที่ยวชมเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ
นอนผู่เอ๋อร์

 

BLD

 

 

YAZHIYUE HOTEL

D5

วัดป่าเจ – หมู่บ้านไทยลื้อ –โชว์นกยูง- การแสดงชุด DAI SHOWสุดยอดการแสดงแฟนตาซี(การแสดงชุดพาราณาสี) และท่องราตรีเก้าจอมสิบสองเชียง   

นอนเชียงรุ่ง(12 ปันนา)

BLD

YITIEN HOTEL

12 PANNA

D6

เชียงรุ่ง – นครหลวงเวียงจันทน์-เดินทางกลับด่านตม.หนองคาย- รถบัสส่งเมืองขอนแก่น

BLD

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 การเดินทาง 18 มีค.67 : จุดนัดหมายขึ้นรถ เมืองขอนแก่น- ปั๊ม ปตท.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - ด่านตม. หนองคาย - เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี -พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

05.00น.  ออกเดินทางจากจุดนัดหมายขึ้นรถ เมืองขอนแก่นปั๊ม ปตท.สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย  – ด่านตม. หนองคาย(ท่านที่เดินทางจากกรุงเทพ แนะนำเที่ยวบินเที่ยวเช้าสุด (นกแอร์ เวลา0600-0705)

08.00น. พาท่านสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะเดินทางถึงเมืองหนองคาย  จากนั้นพาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
รับประทานอาหารเช้า เป็นข้าวจี่ปาเต๊ะ ในรถระหว่างรอเอกสารตม.(มื้อที่ 1)

หลังจากนั้นเช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชัยสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สัมผัสความงามสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะลาวกับฝรั่งเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้ทั้งทางด้านหน้า ทางด้านภายในซุ้มประตู และไปถ่ายภาพหน้าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์(หากบริหารเวลาได้)

จากนั้นนำพาคณะเดินทางไปสถานีรถไฟหลวงพระบาง

11:05 น. นำพาท่านเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงลาวจีน EMU สู่เมืองหลวงพระบาง สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรถไฟสายแรกที่เชื่อมจีนกับอาเซี่ยนมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองมรดกโลก ท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ผ่านอุโมงค์ลอดภูเขา ข้ามแม่น้ำ ผ่านหมู่บ้าน ชมทุ่งนาป่าเขาที่สวยงามได้อย่างเต็มอิ่ม ถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ตลอดเวลาประมาณ 120 นาที

11:05น. เดินทางถึงหลวงพระบางและเดินทางขึ้นรถตู้วีไอพีปรับอากาศไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางสี

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้าน รีสอร์ทพูนสุข

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวน้ำตกตาดกวางสี ที่สวยงามของเมืองหลวงพระบาง

เดินทางขึ้นรถตู้วีไอพีปรับอากาศเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง และ เมืองมรดกโลก พาท่านเข้าชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ชมเครื่องราชบรรณาการที่ชาวต่างต่างชาติ

นำมาถวายพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนแวะนมัสการพระบาง ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

นำท่านเข้าชมวัดเชียงทอง วัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว ที่ทั่วโลกยกย่องให้เป็นเพชรยอดมงกุฎแห่งล้านช้าง ชมลายคำที่วิจิตรบรรจง แต่ละภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติและตำนานโบราณของหลวงพระบาง จากนั้นเดินไปด้านหลัง ชมโรงเก็บราชรถไม้แกะสลักปิดทองของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระมหากษัตริย์แห่งเมืองหลวงพระบาง  เล่าขานตำนานเมืองซัว และ เมืองเชียงทอง ล้านช้าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารมีชัยผล(มื้อที่ 3)

หลังจากอิ่มอร่อยกันแล้ว พาท่านเดินเล่นถนนคนเดินและตลาดชนเผ่า บริเวณด้านหน้าพระราชวังเก่าบนถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนคนเดินของที่นี่เรียกภาษาลาวว่า ตลาดมืด เลือกชมสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกของฝากที่น่าซื้อมากมาย

พักโรงแรมมโนรัก ในเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 2 การเดินทาง 19 มีนาคม 2567 : ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า นั่งรถไฟฟ้า EMUลาว-จีนจากสถานีรถไฟหลวงพระบาง - ไปสถานีรถไฟบ่เต็น - ด่านบ่หาน - ผ่านเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)และเมืองผู่เอ๋อร์ - คุนหมิง

เช้า        รับวันใหม่นำท่านร่วมพิธีกรรมอันสำคัญยิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวหลวงพระบางคือพิธีการตักบาตรข้าวเหนียว

จากนั้นเดินเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง ตลาดที่นี่เปิดตั้งแต่ตี 5 ถึง10โมงเช้า เป็นตลาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะเต็มไปด้วยของพื้นเมืองแปลกๆที่ชาวบ้านมานั่งขายกันเอง เช่น ของมาจากป่า สมุนไพรหายาก ขนมโบราณ ผักที่ชาวบ้านปลูกเอง ถ้าใครชอบอาหารแบบท้องถิ่นต้องไม่พลาด ของฝากขึ้นชื่อ อาทิ สาหร่ายแผ่นปรุงรส เห็ดกระด้าง  ขนมขี้หนู แจ่วบอง จากนั้นทานอาหารเช้าที่โรงแรม หรือที่ร้าน ประชานิยม ริมฝั่งโขง (มื้อที่4)

10.00น. พาท่านเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน ไปยังสถานีรถไฟเมืองหลวงพระบาง เพื่อเพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ(มื้อที่5)ที่เมืองบ่อหาน

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะทำวีซ่าหน้าด่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปยังมืองบ่อหาน รถไฟฟ้า EMUลาว-จีน(ขบวนเดิม) นำท่านเดินทางสู่เมืองคุณหมิง
            ถึงนครคุนหมิง เดินทางจากสถานีรถไฟไปรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 6)
หลังจากนั้นนำท่าน สู่ที่พักถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 การเดินทาง 20 มีค. 67 : เที่ยวเมืองคุนหมิง สวนซากุระ – วัดหยวนทง - ชมนกนางนวลทะเลสาบเตียนฉือ – ถนนคนเดินประตูไก่หยก ม้าทอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางไปชมสวนชากุระ

ไปยลดความงดงามของ “ดอกซากุระ” ในชุมชนซานโฮ่ว อำเภอหยีเหลียง เมืองคุณหมิง โดยในชุมชนแห่งนี้ปลูกต้นซากุระบนพื้นที่ราว 1,500 ไร่ และเมื่อถึงช่วงเวลาก็ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมๆ กัน จนทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นสีชมพูไปทั่วบริเวณ(เดือนมีนาคม “ดอกซากุระ” คุนหมิงสวยงามที่สุด)

เดินทางกลับ เมืองคุนหมิง  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองคุนหมิง (มื้อที่ 8)

หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมวัดหยวนท  วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
            นำท่านจะเลือกไปเยี่ยมชมนกนางนวล ที่ทะเลสาบเตียนฉือ (หรือ หนองแสใต้) เล่าขานตำนานน่านเจ้า กับหนองกระแสแสนย่าน(ตำนานพญานาคสร้างแม่น้ำโขง)

หลังจากนั้น เดินเที่ยวตลาดถนนคนเดินประตูไก่หยกม้าทอง ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง

18.30 น.พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 9) เป็นเมนูพิเศษ สุกี้เห็ดคุนหมิง

หลังรับประทานอาหารเย็นนำคณะกลับโรงแรมที่พัก

บริเวณด้านหลังโรงแรม มีถนนคนเดิน ให้ท่านได้เดินชมเมือง ชื้อสินค้าและชิมอาหารต่างๆอีกด้วย หลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย.

วันที่ 4 การเดินทาง วันที่ 21 มีค. 67 ; เยือนเมืองผู่เอ๋อร์ เมืองมรดกโลกรายการล่าสุด เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ๋อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ถนนม้าชา และไปเยือนหมู่บ้านนาเค่อหลี่ หมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 10)

เดินทางโดยรถไฟฟ้า EMU จากคุนหมิง มาเมืองผู่เอ๋อร์ เมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ๋อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง   และแต่โบราณนานมา ผู้เอ๋อร์ คือ เมืองแมนแดนฟ้า ของคนไท เมื่อกว่า 1000 ปีมาแล้ว

ร่วมเล่าขานตำนาน แห่งสวรรค์เมืองแมน และเที่ยวชมเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

 จังหวัดผู่เอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มากึง 36 กลุ่มชาติพันธุ์ มีประชากรกลุ่มชาติมากถึง  1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14  กลุ่มชาติพันธุ์ ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู ว้า ปู้หล่าง เย้า เป็นต้น ท่ามกลางความแตกต่างของขนบประเพณีชนเผ่า นั้นล้อมรอบด้วยบรรยากาศโรแมนติกและความงามแห่งธรรมชาติ ถือเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเมืองผู่เอ่อร์แห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองผู่เอ่อร์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง นอกจากการชิมชาและชื่นชมในวิถีวัฒนธรรมแห่งเมืองผู่เออร์แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมสนุกสนาน และความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย

ผู่เอ๋อร์นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องใบชาแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟที่เก่าแก่ ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน อีกด้วย

จังหวัดผู่เอ๋อร์ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ด้วยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันถึง 36 กลุ่มชาติพันธุ์ ใครอยากสัมผัสกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ต้องเดินทางมาเยือนผู่เอ๋อร์ เขตจังหวัดผู่เอ๋อร์ดินแดนแห่งป่าเขา และสายน้ำแห่งนี้ ยังเป็นเมืองชายแดน ติดกับ 3 ประเทศ คือ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า แขวงพงสาลี สปป.ลาว และจังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม 

เมืองผู่เอ๋อร์ (Pu’er City) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งผลิตชาผู่เอ๋อร์ (Pu-erh tea) และได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งใบชาจีน แหล่งใบชาโลก” เป็นแหล่งปลูกต้นชาและกำเนิดวัฒนธรรมใบชาที่ขึ้นชื่อของโลก ทั้งเป็นบ้านเกิดของชาผู่เอ๋อร์

โดยในปี 2003 สมาคมแลกเปลี่ยนใบชาของจีนตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “เมืองแห่งใบชาจีน” เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดของ “ถนนโบราณม้าชา” เพราะเป็น เส้นทาง โบราณที่ใช้ในการขนส่งใบชาด้วยม้า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี เกิดเป็นวัฒนธรรมชาผูเอ่อร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่  ล่าสุดเมืองผู่เอ๋อร์ ได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งยูเนสโกลำดับที่ 57 ของจีน รายการล่าสุดและแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมชาแห่งแรกของโลก

แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นี้ครอบคลุมป่าชาโบราณ 5 ผืน พื้นที่รวม 18,000 หมู่ (ราว 7,500 ไร่) และหมู่บ้าน 9 แห่ง ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยรวมกันมากกว่า 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกลุ่มชาติพันธุ์ปู้หล่าง และกลุ่มชาติพันธุ์ไท โดยภูเขาจิ่งม่ายมีต้นชาโบราณสภาพดีเยี่ยมเติบโตอยู่มากมาย และสามารถสืบย้อนประวัติศาสตร์การปลูกชาที่นี่ของมนุษย์ได้กว่า 1,000 ปี เมืองผู่เอ๋อร์ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านไปชมแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เส้นทางม้าชาโบราณ จุดแรกเราเข้าไปข้างในแล้วเราต้องนั่งรถกอล์ฟขึ้นไปข้างบนก่อน ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วจะมีการแสดงการใช้เป็ดจับปลา จากนั้นไปเราจะนั่งกระเช้าชมวิวไร่ชาผสมกับป่าไม้ที่วิวสวยงาม นั่งกระเช้าชมวิวใช้เวลาซักประมาณ 20 นาทีถึง 30 นาที เสร็จแล้วลงจากกระเช้าเราต้องเดินทางตามเส้นทางช้าม้าโบราณ ประมาณ2กิโลเมตร อาจจะต้องใช้เวลา 30 นาทีถึง 40 นาที ชมเส้นทางม้าชาโบราณก็จะมีพิพิธภัณฑ์เส้นทางม้าชาโบราณให้เราเข้าไปชม ลงมาถึงข้างล่างก็จะมีสวนป่าดอกไม้ที่สวยงามให้เราถ่ายรูป สุดท้ายก็จะมีรถกอล์ฟส่งเราออกมาเส้นทางม้าชาโบราณ (ขากลับนั่งกระเช้ากลับก็ได้)

12:00น.รับประทานอาหารกลางวันในเมืองโบราณ พร้อมเสริฟน้ำชาผู่เอ๋อร์แท้ๆดั้งเดิม (มื้อที่ 11)

จากนั้น นำคณะไปสู่เส้นทางผู่เอ๋อร์  เพื่อเที่ยวหมู่บ้าน น่าเคอหลี หมู่บ้านแห่งนี้ในสมัยโบราณจะเป็นจุดที่หยุดพักคาราวานม้าที่ใช้ส่งใบชา ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนาทางเส้นทางม้าชาแบบเดิมๆไว้เป็นอย่างดี


19.00 น. ถึงเมืองผู่เออร์นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่12)
หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม Yazhiyue Hotel

หลังอาหารจะนำท่านเดินเที่ยวตลาดชา เมืองผู่เอ๋อร์ ที่ถนน ชาม้ากู่เจิ้น ยามค่ำคืน และไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าผู่เอ่อร์หรือซือเมาส์ ใหญ่ที่สุดในผู่เอ๋อร์ และห้างสรรพสินค้าหยังกวนเย้เฉิน

วันที่ 5 การเดินทาง 22 มีค. 67 : เที่ยววัดหลวงเมืองลื้อ -วัดป่าเจ -หมู่บ้านไทลื้อ - สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณสี- เมืองเชียงรุ่งใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง

เวลา 07:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 13) ที่ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น. เดินทางโดยรถไฟรถไฟEMU จากเมืองผู่เอ๋อร์ไปเมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)                       

วันนี้ เที่ยวให้ครบในเชียงรุ่ง สิบสองปันนาดินแดนแห่งนกยูง

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรพระวัดป่าเจ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่กราบไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 14) ที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ่ง

บ่าย พาท่านไปเที่ยวหลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทลื้อ ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และสถาปัตยกรรม ของกลุ่มไทลื้อแต่โบราณนานมา ที่บ้านหัวนา หมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าปกครอง ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่ไม่กี่ แห่งในนครเชียงรุ่ง

ไฮไลท์ของที่นี่คือ วัดที่อยู่กลางหมู่บ้านที่มีผนังสร้างด้วยอิฐและไม้ มุงหลังคาแบบดั้งเดิมด้วยกระเบื้องดินขอ คล้ายกับวัดและบ้านของชาวล้านนาเมื่อ50ปีที่แล้ว เดินชมวัดและบ้านเรือนตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีตลาดนัดชุมชนขายอาหารท้องถิ่น ซื้อของกินเล่น ขนมของใช้และสินค้าพื้นเมือง เดินเล่นได้ตามอัธยาศัยเลย

ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณาสี

บ่ายนำท่านไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์

จากนั้นชมการแสดงของฝูงนกยูงนับพันตัว ที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก กล่าวกันว่า การ

ที่นกยูงที่กางปีกบินลงมาถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถลงไปเก็บภาพใกล้ๆได้

หลังจากดูโชว์นกยูง นำท่านชม Mekong River Underwater World อุโมงค์ใต้น้ำ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในยูนนาน นอกจากได้ชมปลาหลากหลายชนิดแล้วยังได้ชมการแสดงโชว์นางเงือกและบาเลอร์ใต้น้ํานั้นยอดเยี่ยมโดยเฉพาะบัลเล่ต์ใต้น้ํา

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมืองไทลื้อ( มื้อที่15) พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม

พาท่านไปชมการแสดงเปิดม่าน โชว์สนุกๆ เราสามารถร่วมเต้นรำกับนักแสดงได้สนุกมาก เมื่อถึงเวลานำท่านเข้าชมDAI SHOWสุ โชว์พาราณาสี ดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน

นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย

นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย หลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย.

“เก้าจวงสิบสองเชียง”สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวพักผ่อน“สิบสองปันนา”

“เก้าจวงซีซวงจิ่ง “ หรือในสำเนียงไทลื้อ คือ “เก้าจอมสิบสองเชียง” เป็นที่ตั้งความบันเทิงและการพักผ่อนที่ครบครัน ทั้งศูนย์การค้า โรงแรมระดับ5ดาว รีสอร์ท ร้านค้าร้านอาหาร และถนนยามราตรีที่คึกคักเลียบแม่น้ำล้านช้าง โดยรวมเอาเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผสมผสานกับวัฒนธรรมชนเผ่าไตไว้อย่างเข้มข้น ชวนให้ผู้มาเยือนต้องหยุดฝีเท้าเที่ยวชมและไม่อยากจากไป

หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักโรงแรม Tian yihotel หรือเทียบเท่า4ดาว    พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6 การเดินทาง 4 มีค. 67 ;รถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับจากเชียงรุ่ง -ออกด่านบ่อหาน-บ่อเด็น-เวียงจันทน์- ด่านหนองคาย - อุดร- ขอนแก่น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา 07:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่16)ที่ห้องอาหารโรงแรม
เวลา 08.00 น. พาท่านไปเป็นพระยาน้อยชมตลาด กาดหลวงของที่นี่มีทั้งสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้ออาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล ผักสดๆที่ชาวบ้านปลูกเองคล้ายๆกับภาคเหนือของไทย แล้วยังมีสินค้าที่มาจากมณฑลอื่นๆอีกมากมาย เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัย เห็ดจากป่าลึก ท่านที่ชอบเดินตลาดจะได้เจอของแปลกๆ ซื้อของฝากสนุกแน่นอนครับ

เวลา 09:00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟเชียงรุ่ง หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน ขบวนรถไฟฟูซิ่งD887 ขบวนรถไฟระหว่างประเทศ  คุนหมิง-นครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางไปด่านบ่อหานถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 17). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาวเดินทางโดยรถไฟEMUลาว-จีนเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์(ขบวนรถไฟฟูซิ่งD887 ขบวนรถไฟระหว่างประเทศ  คุนหมิง-นครหลวงเวียงจันทน์)

เวลา 17:00 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

เวลา 19.00 น. รถบัสนำส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี(บริการอาหารเย็น เป็นข้าวจี่ปาเต๊ะ ร้านมีชื่อจากเวียงจันทน์ มื้อที่ 18) เพื่อเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ(บินกลับกรุงเทพ แนะนำ แอร์เอเชีย เที่ยวบิน 21.30น. – 22.30น.)
หลังจากนั้นนำส่งคณะที่เมืองขอนแก่นต่อไป


                                                                                                                                                    “””””””””””””””””””””””””””””””””

 

ราคาให้บริการ  ท่านละ 25,998- (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภายในประเทศ  และไม่รวมค่าทิปไกด์/ คนขับรถ)

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ โอกาส โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. 2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ800- (ที่ประเทศจีน 400 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย เดินทางไปกับคณะทัวร์ที่จีนด้วย 400 บาท/ท่าน)
  3. ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภายในประเทศ และไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะต้องไม่ได้เสียค่าปรับไหมถ้ายกเลิกภายใน 15วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ 50% ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%.

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น: การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเที่ยวบินเนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมักแสนถูกสุดคุ้มบริการดีได้คุณภาพ”.

 

ขอบคุณทุกท่าน

บริหารงานทัวร์โดย อ.สุเทพ ไชยขันธุ์  โทร. 096-196-5169 / 081-747-8951

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00963

เยือนถิ่นไทสิบสองปันนา สัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อแห่งเชียงรุ่ง

สืบค้นรากเหง้าตำนานแห่งไทลื้อสิบสองปันนา

เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา (จีนตัวเต็ม: 西雙版納傣族自治州; จีนตัวย่อ: 西双版纳傣族自治州; อังกฤษ: Xishuangbanna Autonomous Region of Tai Ethnic Groups) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สิบสองปันนา มีความหมายว่า “นาสิบสองพัน” หรือ “นา 12,000 ผืน” อีกนัยหนึ่งก็คือ 12 เมือง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง (จีน: 景洪 จิ่งหง) เป็นเมืองของชาวไทลื้อ 

สิบสองปันนา หรือ สิบสองพันนา มีความหมายเดียวกั แต่แท้ที่จริงแล้วคนไทยกลางจะเรียกว่า สิบสองพันนา ส่วนทางเหนือนั้นเป็น สิบสองปันนา สาเหตุก็เพราะว่า ชาวไทลื้อ และ ชาวล้านนา ออกเสียง “พ” เป็น “ป” ออกเสียง “เชียงรุ่ง” เป็น “เจงฮุ่ง” เหมือนกับคำเมือง ดังนั้นสาเหตุที่แตกต่างกันก็คือสำเนียงในแต่ละถิ่น

ไปเยือนเมือง เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) เชียงรุ่งวันนี้รุ่งเรืองทันสมัยสมชื่อ กลายเป็นถนนใหม่ที่ถนนหนทางเต็มไปด้วยรถมากมาย อาคารร้านค้าสองข้างทางล้วนทันสมัย เยือนเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง แห่งเชียงรุ่งไฮไลค์ใหม่การท่องเที่ยวเชียงรุ่ง

เยือนถิ่นไทสิบสองปันนา สัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อแห่งเชียงรุ่ง สืบค้นรากเหง้าตำนานแห่งไทลื้อสิบสองปันนา

นักเดินทางหลายคนใฝ่ฝันจะได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสดินแดนที่เป็นเสมือนเมืองในอดีตอันไกลโพ้น หรือเป็นดินแดนในฝันที่ใครต่อใครจะต้องไปเยือนสักครั้ง เป็นการโหยหาสายสัมพันธ์ของญาติมิตรที่ขาดวิ่นมายาวนาน ระหว่างคนไทร่วมเชื้อสายที่มีรากฐานบรรพบุรุษ รากฐานภาษา และวัฒนธรรมเดียวกัน “เจงฮุ่ง” สิบสองปันนา คือจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง

เยือนผู่เอ๋อร์ เมืองแมนแดนฟ้า ของคนไทแต่โบราณนานมา เยือนเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา

และกลิ่นชาผู่เอ๋อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

ชาผู่เอ่อร์ของมณฑลยูนนานเป็นชาที่มีประวัติศาสตร์นานถึงหลายพันปี และได้ชื่อว่า เป็นชาที่มีชีวิต เพราะว่า ชาผู่เอ่อร์พันธุ์ดีมีอายุการเก็บรักษาได้นานนับร้อยๆ ปีเลยทีเดียว หรือว่าชาที่ไม่มีวันหมดอายุก็ว่าได้ ยังคงสภาพดีและมีกลิ่นหอม ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่ง

ชาผู่เอ่อร์เป็นชาที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เฉพาะภายในมณฑลยูนนานเท่านั้น ใบชาจะมีขนาดใหญ่กว่าชาชนิดอื่น เมื่อผ่านกระบวนการหมักด้วยเทคนิคและวิธีการเฉพาะที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาล ทำให้ใบชาผู่เอ่อร์มีกลิ่นและรสชาติดีเยี่ยม ยิ่งเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ใบชาจะเกิดปฎิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีสรรพคุณด้านตัวยาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาผู้เอ่อร์ เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ จึงทำให้ชาผู่เอ่อร์เป็นทั้งเครื่องดื่มในชีวิตประจำวัน และเป็นของสะสมของนักดื่มชาทั้งหลาย

หนังสือประวัติบันทึกไว้ว่า ชาผู่เออร์ถูกคิดค้นขึ้นมา โดยผู้ค้าชาบนหลังม้า ซึ่งนำใบชาแห้งมาอัดเป็นแผ่นหรือก้อนเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่ง ชาผู่เออร์จึงแตกต่างจากชาอื่นๆ

ชาอื่นๆ ยิ่งใหม่จะยิ่งหอม ยิ่งมีคุณค่า แต่ชาผู่เออร์ยิ่งเก็บนานยิ่งรสดี ยิ่งมีราคาสูง ซึ่งมีข่าวว่า ชาผู่เออร์ที่เก็บมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 อาจขายได้ราคาสูงถึงหลายพันเหรียญสหรัฐฯต่อแผ่น ทำให้ชาผู่เออร์ กลายเป็นเครื่องดื่มที่คอชาใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความมั่งคั่งของตน และบางคนก็ซื้อเก็บไว้เป็นการลงทุนอีกด้วย จึงมีคนเปรียบเทียบว่า “ชาผู่เอ่อร์เป็นเสมือนโบราณวัตถุที่สามารถดื่มได้ ” หรือ “ทองคำที่ดื่มได้” สะท้อนว่า ชาผู่เอ่อร์เป็นชาไม่ธรรมดาจริงๆ

สิ่งที่ต่างกันกับชาอื่นๆ คือ ชาผู่เอ่อร์นอกจากมีสรรพคุณเหมือนชาชนิดอื่นๆ แล้ว เช่น ช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่น ป้องกันและยับยั้งมะเร็ง ขจัดพิษออกจากร่างกาย ช่วยฆ่าเชื้อโรค ลดอาการอักเสบแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยละลายไขมันในตับและไขมันในเส้นโลหิต ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่น ป้องกันความผิดปกติของผิวหนัง ที่สำคัญ ชาผู่เอ่อร์จะไม่มีผลข้างเคียงที่บางคนดื่มชาแล้วจะนอนไม่หลับหรือท้องผูก เหมือนชาชนิดอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ชาผู่เอ่อร์จึงเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมด้วยชื่อเสียงเสริมสุขภาพและความงาม

ทริปทางวัฒนธรรมเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน
เที่ยว หลวงพระบาง คุนหมิง ผู่เอ๋อร์  เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)

คือ มนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว-จีนไปชิมชาผู่เอ๋อร์ถึงถิ่นต้นตำหรับ

การเดินทางไม่ได้มีแค่ปลายทาง แต่เสน่ห์จริงๆคือเรื่องราวระหว่างทาง (และสถานที่ที่ได้แวะพักด้วย)และสำคัญมีคนคนที่ร่วมเดินทางที่รู้ใจ

การได้แวะกินอาหารอร่อยๆ ได้จิบชาพื้นเมืองอร่อย ๆ ได้ดื่มกาแฟท้องถิ่น ได้บันทึกความทรงจำ เก็บความประทับใจ ไว้ในภาพถ่าย ได้ฟังเพลง ได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติ การเล่าขาน และการได้ฟังเรื่องราว เรื่องเล่าหรือตำนานบ้านเมืองต่างๆ ที่ด้เดินทางมาเยือนกับเพื่อนร่วมเดินทาง (ตำนานเมืองซัว/เมืองเชียงทอง , ตำนานเมืองแถนหลวง หรือเมืองหนองกระแสแสนย่าน(เมืองแส) ตำนานเมิงไท เมืองลื้อหลวง

ยิ่งการเดินทางไปในดินแดนแห่งนิทานปรัมปรา และตำนาน จึงเป็นเป้าหมายที่นักเดินทางหลายคนใฝ่ฝันจะได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสดินแดนที่เป็นเสมือนเมืองในอดีตอันไกลโพ้น หรือเป็นดินแดนในฝันที่ใครต่อใครจะต้องไปเยือนสักครั้ง เป็นการโหยหาสายสัมพันธ์ของญาติมิตรที่ขาดวิ่นมายาวนาน ระหว่างคนไทร่วมเชื้อสายที่มีรากฐานบรรพบุรุษ รากฐานภาษา และวัฒนธรรมเดียวกัน เมื่อออกไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ได้เห็นธรรมชาติของสองข้างทาง ได้ฟังเสียงรอบข้าง เสียงหัวเราะ เสียงการพูดคุยของผู้คนหลากหลายภาษา สำเนียง ได้ฟังเสียงของหัวใจตัวเอง ยิ่งการเดินทางไกลโดยรถไฟ ระหว่างทางยังได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ผ่านช่องหน้าต่างและกระจกบานกว้างขณะลิ้มรสเครื่องดื่มไปด้วย คือสุดยอดบรรยากาศที่ผู้คนใฝ่ฝัน และโหยหา

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

Copyright © 2022 หจก.789 รุ่งเรืองทัวร์. All rights reserved.