ทริปเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน มหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน นั่งกระเช้าขึ้นเขาหิมะเจี้ยวจื่อ วังเวียง เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง เมืองตงชวน และเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 6 วัน วัน 5 คืน วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 #2

โปรแกรมท่องเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน วังเวียง เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง เมืองตงชวน และเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 6 วัน วัน 5 คืน วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566

 

เวลา

รายการทัวร์

อาหาร

    โรงแรม

D1

รถบัสรับคณะที่จุดนัดหมาย – รวมกันที่ด่านตม.หนองคาย – ด่านตม.เวียงจันทน์ – วังเวียง

นอนวังเวียง

LD

Thavisouk Riversides หรือ Vansana Vang Vieng Hotel

D2

สถานีรถไฟวังเวียง-บ่อเต็น-ด่านบ่อหาน -ทำวีซ่าหน้าด่านบ่อหาน  เดินทางเชียงรุ่ง
เก้าจอมสิบสองเชียง ชิมอาหารไทยลื้อ

นอนเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)

 

BLD

XIN SHENG TIME HOTEL

12 PANNA

D3

เที่ยวชมสวนป่าดงดิบ(รวมรถแบตเตอรี่) โชว์นกยูงบิน  วัดป่าเจย์  สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูง C274(15:11-19:07) ไปคุนหมิง

BLD

 

 

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D4

 

สวนน้ำตกคุนหมิง   เดินทางไปเมืองตงชวนโดยรถ   ระหว่างทางเก็บผลไม้(ตามฤดู)ชมมหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน

BLD

WANG TONG  HOTEL4*

 

D5

เที่ยวภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมค่าเข้า+กระเช้าช่วงแรก+กระเช้าช่วงที่สอง+รถอุทยาน) เดินทางกลับคุนหมิงโดยรถ   ประตูม้าทองไก่หยก ถนนคนเดินหนานผิง ชิมสุกี้เห็ดไก่ดำ

BLD

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D6

เชียงรุ่ง – นครหลวงเวียงจันทน์-เดินทางกลับด่านตม.หนองคาย- รถตู้ส่งกลับบ้านตามนัดหมาย

BL

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 การเดินทาง 27 พย. 66 : จุดนัดหมายขึ้นรถ - ปั๊ม ปตท.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - ด่านตม. หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง

07.00น.   รับคณะที่สนามบินอุดรธานี (แนะนำมาเที่ยว นกแอร์ 0600น.- 07.00น.)
รับประทานเช้า (มื้อที่1) ที่อุดรธานี

08.30น.   รับคณะที่ออกเดินทาง รถตู้ 1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4 เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน  รถตู้ 5 สนามบินอุดรธานี

09.30น. พาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะเดินทางถึงเมืองหนองคาย  จากนั้นพาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นเช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชัยสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สัมผัสความงามสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะลาวกับฝรั่งเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้ทั้งทางด้านหน้า ทางด้านภายในซุ้มประตู

จากนั้นนำพาคณะเดินทางทางด่วนเวียงจันทน์ไปเมืองวังวียง โดยทางด่วน

 กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารเมืองวังเวียง(มื้อที่ 1)

นำท่านไปเที่ยวชมถ้ำนางฟ้า (กรณีที่มีบางท่านเดินขึ้นถ้ำไม่ไหว ก็รออยู่ด้านนอก มีสิ่งสวยงามให้เที่ยวชม)

นำท่านไปเที่ยวชมบลูลากูน ที่นี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย มีร้านอาหารหลายแบบ

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมทางน้ำ ล่องเรือหางยาวในแม่น้ำซอง ดูวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำซอง

ชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียง หรือ ท่านใดจะเลือกบริการเสริม พายเรือคายัค หรือห่วงยาง ล่องแม่น้ำซอง ก็ได้ 

เย็น    อาหารค่ำริมแม่น้ำซอง (มื้อที่ 2 ) ร้านริเวอร์วิว ร้านอาหารชื่อดังของคนท้องถิ่น เป็นอาหารพื้นเมืองผสมกับอาหารไทยอร่อยๆ พร้อมกับร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม บริการคาราโอเกะ และเต้นบาดสโลบ กับสาวชาวลาวเมืองวังเวียง

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Thavisouk Riversides หรือ Vansana Vang Vieng Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 การเดินทาง 28 พย. 66 นั่งรถไฟฟ้า EMUลาว-จีนจากสถานีรถไฟวังเวียง - ไปสถานีรถไฟบ่เต็น - ด่านบ่หาน - เมืองเชียงรุ่ง เก้าจอมสิบสองเชียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

09.00น. พาท่านเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน ไปยังสถานีรถไฟเมืองวังเวียง เพื่อเพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่4)ที่เมืองบ่อเต็น 

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะทำวีซ่าหน้าด่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปยังมืองบ่อหาน เดินเที่ยวตลาดตอนเย็นๆชมวิถีชีวิตของชาวเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนามณฑลยูนนาน

17.30 น.พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 5)  เมืองเชียงรุ่ง ท่านจะได้ชิมอาหารของชาวไทลื้อพร้อมกับสังสรรค์กันภายในหมู่คณะรับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมืองไทลื้อ( มื้อที่ 8 ) พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม)

18.30 น. หลังรับประทานอาหารเย็น นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย หลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย.

หลังจากนั้น พาท่านกลับโรงแรมที่พัก เช็คอินที่โรงแรม Tian yihotel หรือเทียบเท่า4ดาว

วันที่ 3 การเดินทาง 29 พย. 66 :วัดป่าเจ -หมู่บ้านไทลื้อ - สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง - เดินทางโดยรถไฟไปเมืองคุนหมิง

วันนี้ เที่ยวในเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนาดินแดนแห่งนกยูง

เวลา 07:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น. พาท่านไปเป็นพระยาน้อยชมตลาด กาดหลวงของที่นี่มีทั้งสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้ออาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล ผักสดๆที่ชาวบ้านปลูกเองคล้ายๆกับภาคเหนือของไทย แล้วยังมีสินค้าที่มาจากมณฑลอื่นๆอีกมากมาย เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัย เห็ดจากป่าลึก ท่านที่ชอบเดินตลาดจะได้เจอของแปลกๆ ซื้อของฝากสนุกแน่นอนครับ

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรพระวัดป่าเจ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่กราบไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน

พาท่านไปเที่ยวหลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทลื้อ ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และสถาปัตยกรรม ของกลุ่มไทลื้อแต่โบราณนานมา ที่บ้านหัวนา หมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าปกครอง ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่ไม่กี่ แห่งในนครเชียงรุ่ง ไฮไลท์ของที่นี่คือ วัดที่อยู่กลางหมู่บ้านที่มีผนังสร้างด้วยอิฐและไม้ มุงหลังคาแบบดั้งเดิม

ด้วยกระเบื้องดินขอ คล้ายกับวัดและบ้านของชาวล้านนาเมื่อ50ปีที่แล้ว เดินชมวัดและบ้านเรือนตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีตลาดนัดชุมชนขายอาหารท้องถิ่น ซื้อของกินเล่น ขนมของใช้และสินค้าพื้นเมือง เดินเล่นได้ตามอัธยาศัยเลย

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7 ) ที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ่ง

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณาสี

บ่ายนำท่านไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์

จากนั้นชมการแสดงของฝูงนกยูงนับพันตัว ที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก กล่าวกันว่า การ

ที่นกยูงที่กางปีกบินลงมาถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถลงไปเก็บภาพใกล้ๆได้

หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทาง ไปที่สถานีรถไฟ เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง C274(15:11-19:07) ไปคุนหมิง

ถึงคุนหมิง นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8 )ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระ
(ด้านหลังโรงแรมมีถนนคนเดินสามารถเดินช๊อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลินในบรรยากาศที่อากาศหนาวเย็นได้ที่)

วันที่ 4 การเดินทาง 30 พย. 66 ; อุทยานน้ำตกคุนหมิง เดินทางไปเมืองตงชวนโดยรถ ระหว่างทางเก็บผลไม้(ตามฤดู) มหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก อุทยานน้ำตกคุนหมิง (มื้อที่ 9)

หลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมอุทยานน้ำตกคุนหมิง ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ำตกกว้าง 400 เมตร สูง12.5 เมตร  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามบนใจกลางเมืองคุนหมิงท่านอิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.

ชมทะเลสาบเตียนฉือ ไปเที่ยวชมหนองแสหลวง -หนองกระแสแสนย่าน และเยือนเมืองคุนหมิง หรือเมืองแถนโบราณของกลุ่มคนไทย-ลาว แต่โบราณนานมา  นี่คือ มนต์เสน่ห์ของการเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่ายิ่ง ไปเยือนเมืองแถนเก่าของกลุ่มคนไท-ลาว แต่โบราณนานมา

เมื่อเอ่ยถึงเมืองแถน เรามักจะนึกถึงแต่เมืองแถนที่เวียดนาม หรือเมืองเดียนเบียนฟู แต่เมืองแถนที่เก่าแก่กว่าเมืองแถน(เดียนเยียนฟู) คือ เมืองแถนโบราณที่เมืองคุนหมิง แห่งมณฑลยูนนาน(ยูนหนาน)

ชื่อ ยูนหนาน   ยูน คือ เมฆ คือฟ้า คือแถน  หนานก็คือ ใต้

มันก็คือ ดินแดนแห่งฟ้าทางใต้ (แถนทางใต้)

มันคืออาณาจักรเตียน หรืออาณาจักรแถน นั่นเอง อาณาจักรเตียนนี้ตั้งอยู่คู่กับทะเลสาบเตียนฉือ เตียน ก็คือ เทียน และแถน ซึ่งก็มันคือ ทะเลสาบของพวกนับถือไท้แถน หรือในอีกชื่อ ก็คือ หนองแสหลวงนั่นเอง

หนองแส คือ ทะเลสาบเตียนฉือ (อังกฤษ: Lake Dian) หรือ ทะเลสาบคุนหมิง (昆明湖) เรามักจะไปสนใจว่าถิ่นฐานคนไทย-ลาวเดิมเคยอยู่ที่เมืองต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองพวกแถนทางเหนือ

ที่มีกลุ่มคนไทอยู่ผสมกับ กลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย แต่ผู้ปกครองไม่ใช่คนไท หรือหากจะใช่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นแท้จริงแล้วศูนย์กลาง คนไท อยู่หนองแส ไม่ใช่ต้าหลี่  ซึ่งก็คือ เมืองยูนนาน (คุนหมิง) นั่นเอง เป็นดินแดนแถนทางใต้  มันคืออาณาจักร เตียน หรืออาณาจักรแถน  เตียน ก็คือ เทียน และแถน

มันคือ ทะเลสาบแถน  ส่วนคุนหมิง คือเมืองขุนเมือง (ขุนเมิง) เมืองย่อย ในเมืองใหญ่ คือเป็นส่วนหนึ่งเมืองหนองแส แต่โบราณนานมา  ไปย้อนรอยของบรรพชนคนไทย-ลาว หรือทะเลสาบแถน- หนองแส ในชื่อเรียกของคนไทย-ลาว แต่โบราณนานมา

ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญ่  ว่ากันว่า ทะเลสาบแห่งนี้ ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นทะเลสาบที่งดงามที่สุดในประเทศจีน  จากความงดงามของทะเลสาบนี้ ทำให้ถูกขนานนามว่า “ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง” และยังเป็นต้นแบบในการสร้างทะเลสาบคุนหมิงภายในพระราชวังฤดูร้อนที่กรุงปักกิ่งด้วย (โดยให้ชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง)

ความผูกพันของคนไทย-ลาวที่มีต่อเมืองหนองแส หรือเมืองคุนหมิง/เมืองยูนนาน นี้มีมาแต่ยุคโบราณนานมา ดังจะเห็นได้จาก จากตำนานสุวรรณโคมคำได้กล่าวถึงบรรพชนของนาคว่าเดิมเคยอยู่เมืองหนองแสมาก่อน โดยในตำนานกล่าวไว้ว่าบริวารเมืองหนองแสหรือเมืองหนองกระแสแสนย่าน ก่อนที่จะมีกลุ่มคนตระกูลไท-ลาว มาตั้งเป็นบ้านเมืองนั้นเคยเป็นที่อยู่ของพญานาคมาก่อน พญานาคได้สร้างเมืองอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ อันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความกว้างใหญ่ มีผู้สันนิษฐานว่า หนองกระแสแสนย่าน ตามตำนานของคนไทย-ลาว นี้คือ ทะเลสาบเตียนฉือ ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนในปัจจุบัน นั่นเอง

เรื่องตำนานพญานาคแห่งหนองแส นี้ เกี่ยวข้องกับคนไทย-ลาว อย่างไร ผมได้เขียนไว้ในหนังสือ นิทานไท้แถน ใครเคยอ่านจะทราบความสำคัญของเรื่องนี้ ได้เป็นอย่างดี

นําท่านเดินทางจากเมืองคุนหมิงสู่ เมืองตงชวน

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทางเมืองตงชวน (มื้อที่ 10)

 เมืองตงชวน ด้วยที่ตั้งอยู่ ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดิน แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทําให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึง เป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน  แดนบริสุทธ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันใน กลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่ มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้ นานาพันธุ์หลากสีสัน ตัดกันกับผืน ดินเปล่าสีแดงบนแปลงไร่นาเกษตรกร ท้องฟ้ากว้างสดใส และเมฆขาวกระจายอยู่ทั่วไป ดุจภาพวาดที่จิตกร บรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ

นําท่านไปชมทิวทัศน์อันงดงาม แผ่นดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับ ดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นา เกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เมื่อมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเต็มไปด้วยสีสันต่างๆนานาของ ดอกไม้บานครอบคลุม ตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนล้อลมเล่นเป็นระลอกคลื่นสวยงามเหนือคําบรรยาย สีสัน และฉากหลังเปลี่ยนแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆหมอก และพืช พันธุ์ในแต่ละฤดูกาลเช่น สีเหลืองของดอก นํ้ามัน เหลืองทองของข้าวบาร์เล่ย์ และเป็น จุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน อิสระให้ท่านถ่ายภาพ ความงามของธรรมชาติณ จุดชมวิว 109, 110, ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสัน ( COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และเหล่าสือโกว (LEXIAGUA) เป็นจุดชมวิว ยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของตงชวน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้น ๆ ดินสีแดงจัด ทําให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่ว บริเวณเป็นสีแดง

ทำไมถึงจัดทริปมาเยือน มหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน

ด้วยภาพบรรยากาศสวยๆ ที่เรายังไม่ค่อยได้เห็นนักบนที่ไหนในโลก ถ้าถามว่าก็แค่ภูเขาไม่ใช่เหรอ ตอบเลยว่าภูเขาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น อยากให้ไปยืนบนจุดที่สูงสัมผัสลมเย็นๆ กระทบร่างกาย แล้วมองลงไปเบื้องล่าง จะเห็นภูเขาลูกน้อยใหญ่หลากสีสันสลับกันไป แบบที่เห็นได้โดยรอบ กับวิวทิวทัศน์สวยๆ อาจมีบ้านเรือนเล็กๆ แซมอยู่ในฉากนั้น และแน่นอนว่าเป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปที่สวยที่สุด ทำให้การเดินทางมาคุนหมิงและมาเยือนมหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี ผืนแผ่นดินสีแดงตงชวนมีความหมายยิ่ง

นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 11 )ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารเมืองตงชวน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระ

วันที่ 5 การเดินทาง 1 ธค. 66 ; เที่ยวภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมค่าเข้า+กระเช้าช่วงแรก+ช่วงที่สอง+รถอุทยาน) เดินทางกลับคุนหมิงโดยรถ ประตูม้าทองไก่หยก ถนนคนเดินหนานผิง ชิมซุกี้เเห็ดไก่ดำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 12)

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอลู่ช่วน เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่ง ใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นี้เอง ซึ่งน้อยคนนักจะรู้จักและได้ไปเยือน นำท่าน นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ต่อด้วย นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขา  2 ตอน (นั่งกระเช้า 2 ครั้ง)

นําท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ยอด เจี้ยวจื่อซาน ที่ระดับความสูงกว่า 3,800 เมตร(สูงกว่าฟานสิปัน ซาปา เวียดนาม) นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ เจี้ยวจื่อ ซาน  (เดือนเมษายน-กรกฏาคม ชมดอกกุหลาบพันปีและดอกดอกตู้เจวียน, เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ชมนํ้าตกและใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามปลายเดือนพฤศจิกายน หิมะเริ่มตก , เดือนธันวาคม -กุมภาพันธ์ชมหิมะหนาบนยอดเขา)

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13  ) ณ ภัตตาคารอำเภอลู่ช่วน

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่าง ทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทาง ผ่านชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่ ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิด ทุ่งไร่อันกว้างใหญ่ สวยงาม

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 14  )  เป็นเมนูชิมซุกี้เห็ดไก่ดำ

   หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนอิสระ

วันที่ 6 การเดินทาง 2 ธค. 66 ;รถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับจากเชียงรุ่ง -ออกด่านบ่อหาน-บ่อเด็น-เวียงจันทน์ เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เวลา 07:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 09:00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟเชียงรุ่ง หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน กลับไปด่านบ่อหานถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 16). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาวเดินทางโดยรถไฟEMUลาว-จีนเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์.

เวลา 17:00 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

เวลา 19.00 น. รถตู้นำส่งคณะในแต่ละที่ เพื่อเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
(บินกลับกรุงเทพ แนะนำ แอร์เอเชีย เที่ยวบิน 2125น. – 22.30น.)

“””””””””””””””””””””””””””””””””

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ โอกาส โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน 500 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย 300 บาท/ท่าน
  3. ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะต้องไม่ได้เสียค่าปรับไหมถ้ายกเลิกภายใน 15วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ 50% ถ้าหากยกเลิกภายใน 10วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%.

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น: การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเที่ยวบินเนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมักแสนถูกสุดคุ้มบริการดีได้คุณภาพ”.

ทริปเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน
มหัศจรรย์ภูเขาเจ็ดสี และผืนแผ่นดินสีแดงตงชวน นั่งกระเช้าขึ้นเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

วังเวียง เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง เมืองตงชวน และเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
6 วัน วัน 5 คืน  วันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566

มนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว-จีน

คือมนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว-จีนไปชิมชาผู่เอ๋อร์ถึงถิ่นต้นตำหรับ

การเดินทางไม่ได้มีแค่ปลายทาง แต่เสน่ห์จริงๆคือเรื่องราวระหว่างทาง (และสถานที่ที่ได้แวะพักด้วย)และสำคัญมีคนคนที่ร่วมเดินทางที่รู้ใจ

การได้แวะกินอาหารอร่อยๆ ได้จิบชาพื้นเมืองอร่อย ๆ ได้ดื่มกาแฟท้องถิ่น ได้บันทึกความทรงจำ เก็บความประทับใจ ไว้ในภาพถ่าย ได้ฟังเพลง ได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติกับเพื่อนร่วมเดินทาง

เมื่อออกไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ได้เห็นธรรมชาติของสองข้างทาง ได้ฟังเสียงรอบข้าง เสียงหัวเราะ เสียงการพูดคุยของผู้คนหลากหลายภาษา สำเนียง ได้ฟังเสียงของหัวใจตัวเอง

ยิ่งการเดินทางไกลโดยรถไฟ ระหว่างทางยังได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ผ่านช่องหน้าต่างและกระจกบานกว้างขณะลิ้มรสเครื่องดื่มไปด้วย

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

© 2022 Created with MekongWebs