ทริปเดินทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว -จีน เวียงจันทน์ – เชียงรุ่ง(12ปันนา) – คุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง- แชงกรีล่า 7 วัน 6 คืน วันที่ 2-8 เมษายน 2567

ทริปเที่ยวจีนนั่งรถไฟฟ้าEMUลาว- จีน 7วัน 6 คืน วันที่ 2-8 เมษายน 2567 เวียงจันทน์ - เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) - คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - แชงกรีล่า

เวลา

รายการทัวร์

อาหาร

    โรงแรม

D1

13/12

ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย รวมตัวกันที่ปั๊มปตท. ด่านตม.หนองคาย ผ่านด่านตม.หนองคายและด่านตม.เวียงจันทน์ ประตูชัย  นอนเวียงจันทน์

D

ละอองดาว HOTEL 3บวก* หรือเที่ยบเท่า

D2

14/12

 เดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าเวียงจันทน์ รถไฟฟ้าเวียงจันทน์ -บ่อเต็น ขบวน D888(08.08-11.07) หลังอาหารกลางวันเดินทางไปด่านตม.บ่อเต็นและด่านตม.บ่อหาน
ไกด์จีนรับที่ด่านบ่อหาน  ทำวีซ่าหน้าด่านบ่อหาน   เดินทางไปเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)โดยรถทัวร์ เที่ยวเก้าจอมสิบสองเชียง  ชิมอาหารไทยลื้อ นอนเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)

BLD

XIN SHENG TIMES HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

D3

15/12

จากเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) นั่งรถไฟความเร็วสูง C262(08:00-11:25)ไปคุนหมิง 
เที่ยววัดหยวนทงที่คุนหมิง     จากคุนหมิงนั่งรถเดินทางไปเมืองฉู่ฉง   นอนเมืองฉู่ฉง  

BLD

WEN DING

HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D4

16/12

จากฉู่ฉง เดินทางไปต้าหลี่โดยรถ วัดเจ้าแม่กวนอิม(แบกหิน)   จากต้าหลี่นั่งรถเดินทางไปเมืองแชงกรีล่า   เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดต้าฝอ นอนจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

BLD

GRACE    HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

D5

17/12

วัดชงจ้านหลิน  จากจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) เดินทางไปเมืองหลี่เจียงโดยรถ ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ เมืองโบราณหลี่เจียง

นอนลี่เจียง

BLD

FENG HUANG HEALTH HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า

D6

18/12

เข้าชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)  (ถ้าหากขึ้นกระเช้าไม่ได้ ซื้อตั๋วไม่ได้(จากการจองช้า)หรือบางวันลมแรงกระเช้าปิด ทางบริษัททัวร์  จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปกระเช้าทุ่งหย้ายูนซานผิงขึ้นไปถึงจุดความสูง3200เมต รวมรถเบตเดอรี่ เที่ยวบูมูลเวลี่  สถานที่นี้เขาเรียกน้องๆ จิ่วจ้ายโกว มองไกลชมภูเขาหิมะมังกรหยก  ไกล้ๆชมน้ำที่สวยเหมือนกับน้ำหยก)  
ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง”  อุทยานน้ำหยก   เดินทางจากต้าหลี่ไปคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูงD8794(16:27-19.51)  นอนคุนหมิง

BLD

LONG WAY HOTEL4*

หรือเที่ยบเท่า

D7

19/12

จากคุนหมิงเดินทางไปเวียงจันทร์โดยรถไฟความเร็วสุงD887(08:08-17:38)  และเดินทางกับผ่านด่าน ตม.เวียงจันทน์ ด่านตม.หนองคาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

BL

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

2 เมษายน 2567: จุดเริ่มต้น- หนองคาย - เวียงจันทน์(วันก่อนเดินทางนั่งรถไฟฟ้าEMU)

12.00น. ออกเดินทาง ณ จุดนัดหมาย รถตู้1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองยโสธร เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4  นาแก เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน รถตู้ 5 หนองบัวลำภู เมืองอุดร และสนามบินอุดรธานี(สำหรับท่านที่นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพ))

16.30น. รวมตัวขึ้นรถบัสจากเวียงจันทน์(หรือรถตู้)ที่ร้าน7-11 ที่ปั๊มปตท. หน้าด่าน ตม.หนองคายและผ่านด่านตม.หนองคาย

18.00น.นำท่านไปแวะชมประตูชัย

18.40น.  เดินทางไป รับประทานอาหารเย็น (รวมในโปรแกรมทัวร์)

20.00น. นำท่านเข้าพักโรงแรมละอองดาว นครหลวงเวียงจันทน์ (รวมในโปรแกรมทัวร์)

3 เมษายน 2567; เวียงจันทน์-ด่านบ่อเต็น-ด่านบ่อหาน -เชียงรุ่ง-ไนท์พลาซ่า 9 จอม 12 เชียง

06.00น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พักรับเอกสารเดินทาง ติดสติกเกอร์พาสปอร์ต แท็คกระเป๋าเดินทางโรงแรมชัยชนะเวียงจันทน์

 (รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 2 ที่โรงแรมที่พัก)

08.00น.นำท่านเดินทางไปสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ขบวน D888(08.08-11.07) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว

บ่าย       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(มื้อที่3)ที่เมืองบ่อเต็น 

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะทำวีซ่าหน้าด่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปยังมืองบ่อหาน นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน

18.30 น.พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่4) ท่านจะได้ชิมอาหารของชาวไตลื้อพร้อมกับสังสรรค์กันภายในหมู่คณะ

19.30 น. นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียง ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนา ท่านจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองเชียงรุ่ง ทั้งจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆหลากหลายอีกด้วย

“โครงการ 9 จอม 12 เชียง”

..ด้วยมูลค่าก่อสร้างที่สูงถึง 60,000 ล้านบาท !!! บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา, จีน

…สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติ

…ทั้งหมดมี 3 เฟส โดยเฟสแรก เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่, ศูนย์สินค้าหัตถกรรม, โรงแรมระดับ 5 ดาว, รีสอร์ท, สปา, ร้านอาหาร, สวนสุขภาพ, พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน, เจดีย์ ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง

หลังจากนั้น พาท่านกลับโรงแรมที่พัก เช็คอินที่โรงแรม XIN SHENG TIMES HOTEL 4*

หรือเที่ยบเท่า คืนนี้นอนเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

4เมษายน 2567:รถไฟเชียงรุ่ง-คุนหมิง (D87607.14-10.47)-วัดหยวนทง-เมืองฉฉง

เวลา 06:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่5)ที่ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทาง ไปที่สถานีรถไฟ เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิง.

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่6)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมวัดหยวนทง

วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา มีแต่วัดหยวนทงที่สร้างแปลกที่สุดในจีนคือสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน ดังนั้นคำว่า “หยวนทง” จึงเป็นชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์ของเจ้าแม่กวนอิม

เวลา 15:00 น. นำพาคณะนั่งรถบัสเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองฉูฉง

เวลา 20:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 7)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้นอนเมืองฉูฉง

5 เมษายน 2567: ฉูฉง -ต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิน -ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -เมืองเก่าแชงกรีล่า

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 8)ที่ห้องอาหารโรงแรมหลังจากนั้น.

เวลา 08.00 น. นำพาคณะเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ (หรือเมืองหนองแสในตำนานไทโบราณ) เที่ยวชมและขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองต้าหลี่เป็นวัดที่ชาวต้าหลี่ ให้ความเคารพ ปกปักษ์รักษากันมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับเจ้าแม่กวนอิน พาคณะเดินทางผ่านชมเจดีย์สามองค์

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 9).

เวลา 13:00 น.หลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองแชงกรีล่า   เที่ยวเมืองโบราณจงเตี้ยนหรือแชงกรีล่า

เที่ยวชมและขอพรที่วัดวัดกุ้ยชาน หรือ วัดต้าฝอ (Dafo Temple) สัญลักษณ์ของเมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดต้าฝอ ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตเมืองเก่าของแชงกรีล่า เป็นวัดทิเบตขนาดไม่ใหญ่โตนัก มีกงล้อธรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คนมักเรียกว่า “กงล้อมนตราทองคำ”

“กงล้อมนตราทองคำ” น้ำหนัก 60 ตัน สูง 19 เมตร จารึกบทสวดมนต์หลายล้านตัวอักษร เขาบอกว่าการหมุนกงล้อนี้เปรียบเสมือนได้สวดมนต์โดยไม่ต้องสวดเองแต่การจะหมุนกงล้อ ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆ เพราะมันหนักมาก ความสามัคคีต้องมา ต้องรวมคนให้ได้ประมาณ 8-10 คน ถึงจะหมุนกงล้อนี้ได้

เวลา 19.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 10)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารหลังจากนั้น นำพาคณะเช็คอิน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย.

นอนเมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

6 เมษายน 2567: จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) - วัดชงจ้านหลิน - เดินทางไปเมืองหลี่เจียง ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน สระมังกรดำ เมืองโบราณหลี่เจียง

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่11)ที่ห้องอาหารโรงแรมหลังจากนั้น.

เวลา 08.00 น. นำพาคณะเดิทางสู่วัดลามะซงจ้านหลิง

วัดลามะซงจ้านหลิงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

วัดซงจ้านหลิง (Songzanlin) เรียกอีกชื่อว่าโปตาลาน้อยแห่งแชงกรีล่า เพราะว่าวัดนี้จำลองมาจาก พระราชวังโปตาลา (Potala) ในลาซา (Lhasa) ของทิเบต นั่นเอง !

วัดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองแชงกรีล่า และประเทศจีน คือถ้ามาเที่ยวแชงกรีล่าแล้วไม่ได้แวะมาวัดซงจ้านหลินก็ถือว่ายังมาไม่ถึงแชงกรีล่า~

เดินทางไปเมืองหลี่เจียง ระหว่างทางชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดดซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร มีคนพบเห็นเสือกระโจนผ่านแม่น้ำอันเชี่ยวกรากไปได้ จึงเป็นที่มาของช่องแคบเสือกระโจน

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 12)หลังจากนั้นเดินทางกลับไปเมืองลี่เจียง

เวลา 17:00 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมสระมังกรดำ หรือที่ชาวจีนเรียกว่าเฮยหลงถัน ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง นอกจากความร่มรื่นของเหล่าต้นไม้ ความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณแบบฮั่น ทิเบตและเผ่าน่าซีแล้ว ภายในสวนยู่ฉวนยังมีสระมังกรดำที่เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ โดยน้ำในสระมังกรดำมีความใสมาก ใสจนสามารถมองเห็นไปถึงพื้นใต้น้ำได้ โดยน้ำนี้ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้จากที่นี่ด้วย

ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปสระมังกรดำก็เป็นสถานที่อีกแห่งที่มีความสำคัญ ของเมืองลี่เจียงเชื่อกันว่าบ้านเมืองนี้มีมังกร ปกปักษ์รักษาสระน้ำ แห่งนี้ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา

นำพาคณะ เที่ยวชมเมืองเก่าลี่เจียงซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมบ้านเรือนของคนลี่เจียง

ไว้เป็นอย่างดีให้อิสระท่านได้ถ่ายรูปเที่ยวชมตัวเมืองลี่เจียง เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สวยที่สุดในมณฑลยูนนาน

เวลา 18.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 13) หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนเมืองลี่เจียง

7 เมษายน 2567; ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ราบสูง(รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ)-ชมการแสดง ความประทับใจแห่งลี่เจียง- นั่งรถไฟกลับคุนหมิง

เวลา 07.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 14)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น. นำพาคณะเดินทางเที่ยวชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ท่านจะได้นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นบนภูเขาที่มีความสูง 4,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเมืองลี่เจียง และ งดงามที่สุดข้างบนจะมีหิมะตก พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บ ให้อิสระถ้าได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก.

เวลา 10.00 น. นำพาคณะเข้าชมการแสดงของชนเผ่านาสี่ และเผ่าโมซัว ซึ่งเป็นบทแสดงของ จาง อี้ โหมว โดย ใช้ตัวละครการแสดง กว่า 600 ชีวิต เป็นบทแสดงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่านาซี และเผ่าโมซัว  มีภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นฉากหลัง บทแสดงดังกล่าวก็ได้ นำไปแสดงในงานเปิดกีฬาโอลิมปิกคราวนั้นที่จีนได้เป็นเจ้าภาพอีกด้วย.

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 15)ที่ภัตตาคารหรือร้านอาหาร.

เวลา 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม อุทยานน้ำหยก( หากมีเวลาพอ)

15.00 น. เดินทางไปสถานีรถไฟต้าหลี่    หลังจากนั้น เดินทางจากต้าหลี่ไปคุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูงD8794(16:27-19.51) 

เวลา 20.30 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 16)ที่ภัตตาคาร  นอนคุนหมิง

8 เมษายน 2567: นั่งรถไฟกลับจากคุนหมิง- เวียงจันทน์ - หนองคาย

เวลา 05.20 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 17) ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 06.00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟคุนหมิงหลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทาง คุนหมิง-เวียงจันทร์ D887(08:08-17:38)  ถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาว เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์.

เวลา 12.00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 18). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

เวลา 17.38 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพหนองคาย

เวลา 18.00 น.รถตู้นำส่งท่นเดินทางกลับ (รถตู้1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4 เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน รถตู้ 5 สนามบินอุดรธานี(สำหรับท่านที่นั่งเครื่องมาจากกรุงเทพ))

เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

“””””””””””””””””””””””””””””””””

การให้บริการ

1.ราคาให้บริการ  31,989-

2.ราคาที่เสนอรวม ค่าอาหาร200-250บาท/คน/มื้อ อาหารพิเศษ 3มิ้อ (อาหารไทลื้อ สุกี้ปลาแซลม่อน  สุกี้เห็ด)    

3, ราคาให้บริการรวมค่ารถทัวร์  โรงแรม ค่าบัตรเข้าชม น้ำเปล่าวันละขวด ไกค์พูดไทย  ค่าประกันในจีน  รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป

รวมค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง4เที่ยว 

เวียงจัน-   บ่อเต็น D888 (08.08- 11.07 ) ที่นั่งระดับสอง 

เชียงรุ้ง-คุนหมิง C262(08:00-11:25)ที่นั่งระดับสอง  245หยวน/คน

ลี่เจียง-คุนหมิง D8790(16:27-19:51)ที่นั่งระดับสอง  225หยวน/คน

คุนหมิง-เวียงจันทน์ D887(08:08-17:38) ที่นั่งระดับสอง  552หยวน/คน

  1. ลงร้านช้อปปิ้ง 1ที่ (หากมีเวลา)

4.ราคาที่เสนอ -ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า และ อื่น ๆ

-ไม่รวมค่าขนกระเป๋า(หากต้องการให้บริการพิเศษ)

 

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ โอกาสที่เหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน 700 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย 200 บาท/ท่าน ไม่รวมในค่าบริการ
  3. ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ
    ตลอดทริป รวมอาหารมื้อก่อนเดินทางที่เวียงจันทน์ รวม 18 มื้อ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะไม่ต้องเสียค่าปรับ หากเลิกภายใน 10 วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ 55%  ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น : การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเดินทางรถไฟฟ้า เนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมัก แสนถูกสุดคุ้ม บริการดีได้คุณภาพ”.

ตามหาเมืองแมนแดนสุขาวดีที่ปลายฟ้า “ซัมบาล่า” แชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

ชัมบาลา…แท้ที่จริงอยู่ที่ใดในโลก?

 ตามตำนานของชาวทิเบต “ชัมบาลา (Shambhala)” หรือ “แดนสุขาวดี”  เป็นชื่อของดินแดนลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ โดยเชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งอุดมคติที่มวลมนุษยชาติจะได้พบกับความสันติสุขตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่กระนั้นก็ยังมีข้อกังขาว่าแท้ที่จริงแล้วชัมบาลานั้นมีอยู่จริงหรือไม่?

ทว่าในวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อว่า James Hilton ได้นำความเชื่อดังกล่าวไปแต่งเป็นนวนิยายเรื่อง Lost Horizon (1933) เล่าเรื่องของชาวตะวันตกลุ่มหนึ่งโดยสารเครื่องบินเล็กมายังบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แต่แล้วได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่ง พาเดินทางเข้าไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ที่นี่เป็นเหมือนดินแดนในฝัน เต็มไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามรายรอบด้วยภูเขาหิมะ ผู้คนต่างอยู่กันอย่างสันติสุข และปกครองดูแลโดยพระลามะระดับสูง ชื่อของเมืองนั้นคือ แชงกรีลา (Shangri La) ที่ดันไปพ้องกับชื่อเมือง เซียงเกอลีลา (Xiang Ge Li La) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของมณฑลยูนนานในประเทศจีน ถิ่นที่อยู่ของชาวทิเบต ที่ตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านดินทรงสี่เหลี่ยม ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง เป็นที่ตั้งวัดทิเบตขนาดใหญ่ และยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแบบทิเบตในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ยังมีความเชื่อลึก ๆ ของชาวทิเบตว่า ชัมบาลา ที่แท้จริงนั้น ซ่อนเร้นอยู่ใจกลางหุบเขาลึก ด้วยสภาพภูมิประเทศอันตระการตาของแชงกรีล่า ร่วมด้วยกับการมีภูเขาหิมะอีกถึงสามแห่ง ชาวทิเบตจึงอนุมานว่าหากจะมีซัมบาลาที่ไหนสักแห่งบนโลกก็คงหนีไม่พ้นจากหุบเขาอันงดงามราวสรวงสวรรค์ ในแชงกรีล่าแห่งนี้ ที่อาจเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา และเมื่อ ชัมบาลา อยู่ใกล้เพียงเอื้อม แล้วทำไมเราจึงไม่ออกไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ให้เป็นทั้งบุญตาและบุญใจ กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและพลังศรัทธาของผู้คน ผ่านการเดินทางตลอด 7 วัน 6 คืน กับทริปเที่ยวจีนนั่งรถไฟEMUลาว-จีนเที่ยวเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง และแชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

พิเศษ เยือนแชงกรีล่าช่วงฤดูหนาว กับความสวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้า น้ำตก ธารน้ำแข็ง และหุบเขาอันน่าประทับใจ หากมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน บนภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียงจะมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนไปทั่วทั้งขุนเขา

บรรยากาศที่มีหิมะโปรยปราย เป็นหมอกขาวแผ่ปกคลุม กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และทั่วขุนเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียงเต็มไปด้วยหิมะสีขาวแวววับระยับตา กลายเป็นภาพบรรยากาศชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนักกับภูเขาหิมะ สวยงามมาก

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

© 2022 Created with MekongWebs