ทริปทางวัฒนธรรมเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน เที่ยว วังเวียง ผู่เออร์ เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 5 วัน 4 คืน วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567

โปรแกรมท่องเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน เที่ยว วังเวียง ผู่เอ๋อร์ เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) 5 วัน 4 คืน วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา

时间

รายการทัวร์

行程安排

อาหาร

    โรงแรม

酒店

D1

รถบัสรับคณะที่จุดนัดหมาย – รวมกันที่ด่านตม.หนองคาย – ด่านตม.เวียงจันทน์ – วังเวียง

นอนวังเวียง

 

LD

Thavisouk Riversides หรือ Vansana Vang Vieng Hotel

D2

สถานีรถไฟวังเวียง-บ่อเต็น-ด่านบ่อหาน – ผู่เอ๋อร์

นอนผู่เอ๋อร์

 

BLD

YAZHIYUE HOTEL

D3

เที่ยวชมเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ – เชียงรุ่ง(12 ปันนา) วัดหลวงเมืองลื้อ- เก้าจอมสิบสองเชียง

นอนเชียงรุ่ง(12 ปันนา)

BLD

 

 

YITIEN HOTEL

12 PANNA

D4

วัดป่าเจ – หมู่บ้านไทยลื้อ –โชว์นกยูง- การแสดงชุด

นอนเชียงรุ่ง(12 ปันนา)

BLD

YITIEN HOTEL

12 PANNA

D5

เชียงรุ่ง – นครหลวงเวียงจันทน์-เดินทางกลับด่านตม.หนองคาย- รถตู้ส่งกลับบ้านตามนัดหมาย

BL

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 การเดินทาง 22 กพ. 67 : จุดนัดหมายขึ้นรถ - ปั๊ม ปตท.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - ด่านตม. หนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง

07.00น.   รับคณะที่สนามบินอุดรธานี (แนะนำมาเที่ยว นกแอร์ 0600น.- 07.00น.)
รับประทานเช้า (มื้อที่1) ที่อุดรธานี

08.30น.   รับคณะที่ออกเดินทาง รถตู้ 1 เมืองกาฬสินธุ์/ขอนแก่น / รถตู้ 2 เมืองร้อยเอ็ด/เมืองสารคาม รถตู้ 3 เขาวง/กุฉิฯ/สมเด็จ / กุมภวาปี  รถตู้ 4 เมืองสกลนคร พรรณนานิคม/พังโคน  รถตู้ 5 สนามบินอุดรธานี

09.30น. พาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์  คณะเดินทางถึงเมืองหนองคาย  จากนั้นพาท่านด่านสู่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 นำทางผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหลังพิธีการ นำท่านเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นเช็คอินใจกลางเมือง ชมความงามของประตูชัยสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สัมผัสความงามสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานศิลปะลาวกับฝรั่งเศส ท่านสามารถหามุมถ่ายรูปได้ทั้งทางด้านหน้า ทางด้านภายในซุ้มประตู

จากนั้นนำพาคณะเดินทางทางด่วนเวียงจันทน์ไปเมืองวังวียง โดยทางด่วน

 กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารเมืองวังเวียง(มื้อที่ 1)

นำท่านไปเที่ยวชมถ้ำนางฟ้า (กรณีที่มีบางท่านเดินขึ้นถ้ำไม่ไหว ก็รออยู่ด้านนอก มีสิ่งสวยงามให้เที่ยวชม)

นำท่านไปเที่ยวชมบลูลากูน ที่นี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย มีร้านอาหารหลายแบบ

จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมทางน้ำ ล่องเรือหางยาวในแม่น้ำซอง ดูวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำซอง

ชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียง หรือ ท่านใดจะเลือกบริการเสริม พายเรือคายัค หรือห่วงยาง ล่องแม่น้ำซอง ก็ได้ 

เย็น    อาหารค่ำริมแม่น้ำซอง (มื้อที่ 2 ) ร้านริเวอร์วิว ร้านอาหารชื่อดังของคนท้องถิ่น เป็นอาหารพื้นเมืองผสมกับอาหารไทยอร่อยๆ พร้อมกับร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม บริการคาราโอเกะ และเต้นบาดสโลบ กับสาวชาวลาวเมืองวังเวียง

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Thavisouk Riversides หรือ Vansana Vang Vieng Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 การเดินทาง 23 กพ. 67 นั่งรถไฟฟ้า EMUลาว-จีนจากสถานีรถไฟวังเวียง - ไปสถานีรถไฟบ่เต็น - ด่านบ่หาน - เมืองผู่เออร์ เมืองมรดกโลกรายการล่าสุดของจีน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)

09.00น. พาท่านเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน ไปยังสถานีรถไฟเมืองวังเวียง เพื่อเพื่อนั่งรถไฟEMUไปยังเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงที่รถไฟจะแล่นผ่านเมืองวังเวียง เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาเตย จนถึงเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศ สปป.ลาว

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร(มื้อที่4)ที่เมืองบ่อเต็น 

จากนั้นนำคณะถึงด่านชายแดนระหว่างประเทศลาวกับประเทศจีน  เพื่อผ่านพิธีการออกนอกประเทศลาว เข้าสู่ด่านบ่อหาน แล้วนำคณะทำวีซ่าหน้าด่านที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางต่อไปยังมืองบ่อหาน เดินเที่ยวตลาดตอนเย็นๆชมวิถีชีวิตของชาวเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนามณฑลยูนนาน

17.30 น.พาท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 5)  เมืองเชียงรุ่ง ท่านจะได้ชิมอาหารของชาวไทลื้อพร้อมกับสังสรรค์กันภายในหมู่คณะ

18.30 น. เดินทางต่อไปยังเมืองผู่เออร์  ถึงเมืองผู่เออร์นำท่านเดินเที่ยวตลาดชา เมืองผู่เอ๋อร์ ที่ถนนคนเดิน ชาม้ากู่เจิ้น  หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินที่โรงแรม Yazhiyue Hotel เมืองผู่เอ๋อร์ เยือนเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

วันที่ 3 การเดินทาง 24 กพ. 67 ; เยือนเมืองผู่เอ๋อร์ เมืองมรดกโลกรายการล่าสุด เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ๋อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง - เดินทางไปเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) เที่ยววัดหลวงเมืองลื้อ - เมืองเชียงรุ่งใหม่ เก้าจอมสิบสองเชียง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

เที่ยวชมเมืองมรดกโลกรายการล่าสุด  เมืองแห่งป่าชาโบราณ เมืองที่รายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง

 จังหวัดผู่เอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มากึง 36 กลุ่มชาติพันธุ์ มีประชากรกลุ่มชาติมากถึง  1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14  กลุ่มชาติพันธุ์ ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู ว้า ปู้หล่าง เย้า เป็นต้น ท่ามกลางความแตกต่างของขนบประเพณีชนเผ่า นั้นล้อมรอบด้วยบรรยากาศโรแมนติกและความงามแห่งธรรมชาติ ถือเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเมืองผู่เอ่อร์แห่งนี้  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองผู่เอ่อร์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผู่เอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง นอกจากการชิมชาและชื่นชมในวิถีวัฒนธรรมแห่งเมืองผู่เออร์แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมสนุกสนาน และความน่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย

หลังอาหารเช้านำคณะไปเดินชมตลาดของเมืองผู่เออร์ แล้วไปนั่งร้านกาแฟสวยๆ เพราพผู่เอ๋อร์นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องใบชาแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟที่เก่าแก่ ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศจีน

จังหวัดผู่เอ๋อร์ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ด้วยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันถึง 36 กลุ่มชาติพันธุ์ ใครอยากสัมผัสกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ต้องเดินทางมาเยือนผู่เอ๋อร์ เขตจังหวัดผู่เอ๋อร์ดินแดนแห่งป่าเขา และสายน้ำแห่งนี้ ยังเป็นเมืองชายแดน ติดกับ 3 ประเทศ คือ รัฐฉาน ประเทศเมียนม่า แขวงพงสาลี สปป.ลาว และจังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม 

เมืองผูเอ่อร์ (Pu’er City) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งผลิตชาผูเอ่อร์ (Pu-erh tea) และได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งใบชาจีน แหล่งใบชาโลก” เป็นแหล่งปลูกต้นชาและกำเนิดวัฒนธรรมใบชาที่ขึ้นชื่อของโลก ทั้งเป็นบ้านเกิดของชาผูเอ่อร์

โดยในปี 2003 สมาคมแลกเปลี่ยนใบชาของจีนตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “เมืองแห่งใบชาจีน” เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดของ “ถนนโบราณชาม้า” เพราะเป็น เส้นทาง โบราณที่ใช้ในการขนส่งใบชาด้วยม้า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี เกิดเป็นวัฒนธรรมชาผูเอ่อร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่  ล่าสุดเมืองผู่เอ่อร์ ได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งยูเนสโกลำดับที่ 57 ของจีน รายการล่าสุดและแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมชาแห่งแรกของโลก

แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่นี้ครอบคลุมป่าชาโบราณ 5 ผืน พื้นที่รวม 18,000 หมู่ (ราว 7,500 ไร่) และหมู่บ้าน 9 แห่ง ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยรวมกันมากกว่า 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกลุ่มชาติพันธุ์ปู้หล่าง และกลุ่มชาติพันธุ์ไท โดยภูเขาจิ่งม่ายมีต้นชาโบราณสภาพดีเยี่ยมเติบโตอยู่มากมาย และสามารถสืบย้อนประวัติศาสตร์การปลูกชาที่นี่ของมนุษย์ได้กว่า 1,000 ปี เมืองผู่เอ๋อร์ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์และทางธรรมชาติมากที่สุดปห่งหนึ่งของโลก

จากนั้น นำคณะไปสู่เส้นทางผู่เอ๋อร์ สิบสองปันนา เพื่อเที่ยวหมู่บ้าน น่าเคอหลี หมู่บ้านแห่งนี้ในสมัยโบราณจะเป็นจุดที่หยุดพักคาราวานม้าที่ใช้ส่งใบชา ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนาทางเส้นทางม้าชาแบบเดิมๆไว้เป็นอย่างดี

รับประทานอาหารกลางวันในเมืองโบราณ พร้อมเสริฟน้ำชาผู่เอร์แท้ๆดั้งเดิม (มื้อที่ 7)

บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางไปเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา  เที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัดแห่งนี้ใช้เงินพัฒนาไปกว่า 1,500ล้านบาท  วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  สามารถมองเห็นเมืองเชียงรุ่งจากมุมสูงได้ชัดเจน จุดไฮไลท์ในวัดหลวงเมืองลื้อ คือ เจดีย์พระธาตุหน่อเมืองหลวง  มีระเบียงกระจกสกายวอล์กให้ได้เดินสัมผัสกับความตื่นเต้นหวาดเสียว บนเนินเขา ส่วนด้านล่างจะมีพระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือปางขอฝน

รับประทานอาหารเย็น เป็นอาหารพื้นเมืองไทลื้อ( มื้อที่ 8 ) พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม)

18.30 น. หลังรับประทานอาหารเย็น นำพาคณะเที่ยวชมถนนคนเดินใจกลางเมืองเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของเมืองสิบสองปันนาข้างจะได้เห็นความศรีวิไล ความเจริญพร้อมกับกราบไหว้ขอพรกับวัดหลวงเก้าจอมสิบสองเชียงที่ริมแม่น้ำโขงของเมืองสิบสองปันนาอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้เดินชมเมืองชิมอาหารต่างๆอีกด้วย หลังจากนั้นนำพาคณะเช็กอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย.

หลังจากนั้น พาท่านกลับโรงแรมที่พัก เช็คอินที่โรงแรม Tian yihotel หรือเทียบเท่า4ดาว

วันที่ 4 การเดินทาง 25 กพ. 67 :วัดป่าเจ -หมู่บ้านไทลื้อ - สวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณสี

วันนี้ เที่ยวให้ครบในเชียงรุ่ง สิบสองปันนาดินแดนแห่งนกยูง

เวลา 07:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น. พาท่านไปเป็นพระยาน้อยชมตลาด กาดหลวงของที่นี่มีทั้งสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้ออาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล ผักสดๆที่ชาวบ้านปลูกเองคล้ายๆกับภาคเหนือของไทย แล้วยังมีสินค้าที่มาจากมณฑลอื่นๆอีกมากมาย เช่น ผักผลไม้เมืองหนาว สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัย เห็ดจากป่าลึก ท่านที่ชอบเดินตลาดจะได้เจอของแปลกๆ ซื้อของฝากสนุกแน่นอนครับ

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม กราบไหว้ขอพรพระวัดป่าเจ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดป่าเจ เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่กราบไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนานและนำท่านไปเยี่ยมชมวัดหลวงเชียงรุ่ง

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ่ง

บ่าย พาท่านไปเที่ยวหลังจากนั้นนำพาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทลื้อ ที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภาษา และสถาปัตยกรรม ของกลุ่มไทลื้อแต่โบราณนานมา ที่บ้านหัวนา หมู่บ้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคเจ้าฟ้าปกครอง ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่ไม่กี่ แห่งในนครเชียงรุ่ง ไฮไลท์ของที่นี่คือ วัดที่อยู่กลางหมู่บ้านที่มีผนังสร้างด้วยอิฐและไม้ มุงหลังคาแบบดั้งเดิม

ด้วยกระเบื้องดินขอ คล้ายกับวัดและบ้านของชาวล้านนาเมื่อ50ปีที่แล้ว เดินชมวัดและบ้านเรือนตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีตลาดนัดชุมชนขายอาหารท้องถิ่น ซื้อของกินเล่น ขนมของใช้และสินค้าพื้นเมือง เดินเล่นได้ตามอัธยาศัยเลย

หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมโชว์นกยูง สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณาสี

บ่ายนำท่านไปเที่ยวสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์

จากนั้นชมการแสดงของฝูงนกยูงนับพันตัว ที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก กล่าวกันว่า การ

ที่นกยูงที่กางปีกบินลงมาถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถลงไปเก็บภาพใกล้ๆได้

จากนั้นพาท่านเดินข้ามสะพานแห่งความรัก เพื่อขึ้นไปบ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าไอนี ชมการแสดงพร้อมร่วมสนุกกับระบำไม้ไผ่ ชมการสาธิตจำลองประเพณีการแต่งงาน จากนั้นนำท่านลงจากหมู่บ้านแวะชมการแสดงดนตรี ฟังจังหวะกลองสนุกๆที่น้ำตกเก้ามังกร

เย็น เดินทางกลับรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 11)

พาท่านไปชมการแสดงเปิดม่าน โชว์สนุกๆรอบกองไฟ เราสามารถร่วมเต้นรำกับนักแสดงได้สนุกมากครับ เมื่อถึงเวลานำท่านเข้าชมDAI SHOWสุดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน

หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักโรงแรม Tian yihotel หรือเทียบเท่า4ดาว    พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 การเดินทาง 26 กพ. 67 ;รถไฟความเร็วสูงเดินทางกลับจากเชียงรุ่ง -ออกด่านบ่อหาน-บ่อเด็น-เวียงจันทน์- ด่านหนองคาย - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เวลา 07:00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12)ที่ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 09:00 น. นำพาคณะไปที่สถานีรถไฟเชียงรุ่ง หลังจากนั้นนำพาคณะเช็คอินนั่งรถไฟเดินทางรถไฟEMUลาว-จีน กลับไปด่านบ่อหานถึงด่านบ่อหานแล้วนำพาคณะทำเรื่องเอกสารตรวจคนเข้าเมือง

เวลา 12:00 น. นำพาคณะรับประทานอาหารกลางวัน(ในทริป 13). (อาหารมื้อกลางวันบนรถไฟ)

หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถไฟจากด่านบ่อเต็นฝั่งสปป.ลาวเดินทางโดยรถไฟEMUลาว-จีนเดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์.

เวลา 17:00 น. คณะทัวร์เดินทางถึงนครหลวง เวียงจันทน์หลังจากนั้นนำพาคณะนั่งรถ ไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

เวลา 19.00 น. รถตู้นำส่งคณะในแต่ละที่ เพื่อเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
(บินกลับกรุงเทพ แนะนำ แอร์เอเชีย เที่ยวบิน 2125น. – 22.30น.)


“””””””””””””””””””””””””””””””””

หมายเหตุ:

  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง การสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ โอกาส โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
  2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถที่ประเทศจีน 400 บาท/ท่าน ค่าทิปไกด์ลาวและหัวหน้าทัวร์คนไทย 300 บาท/ท่าน
  3. ราคานี้ไม่รวมอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ลูกค้าสั่งนอกเหนือจากรายการ เช่น เบียร์, เหล้า และ อื่นๆ ที่ไม่ได้รวมในรายการ

# เงื่อนไขในการยกเลิก:

ลูกค้าต้องยกเลิกก่อนวันออกเดินทางอย่างน้อย 25 วันขึ้นไปโดยจะต้องไม่ได้เสียค่าปรับไหมถ้ายกเลิกภายใน 15วันก่อนออกเดิน ทางทางบริษัทเราจะได้เก็บค่าปรับ 50% ถ้าหากยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันออกเดินทางลูกค้าจะต้องถูกบริษัทปรับค่าบริการทั้งหมด 100%.

# เงื่อนไข และ ความรับผิดชอบ:

บริษัทของพวกเราเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวภายใน และ ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทเช่น: การหยุดงาน, การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในเวลาเที่ยวบินเนื่องจากภัยธรรมชาติสภาพอากาศรวมทั้งเทคนิคของการเดินรถไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และ ทางอ้อม เช่น: การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่างๆ…ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้า และ ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรืออาจถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ.

หวังว่าทางลูกทัวร์จะได้ให้การร่วมมือพร้อมกับเที่ยวให้สนุกกับบริษัทของพวกเราดั่งคำขวัญของบริษัทกล่าวไว้ว่า “เที่ยวตามใจมักแสนถูกสุดคุ้มบริการดีได้คุณภาพ”.

ทริปทางวัฒนธรรมเดินทางรถไฟฟ้าEMUลาว-จีน
เที่ยว วังเวียง ผู่เออร์  เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)

คือ มนต์เสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงEMUลาว-จีนไปชิมชาผู่เอ๋อร์ถึงถิ่นต้นตำหรับ

การเดินทางไม่ได้มีแค่ปลายทาง แต่เสน่ห์จริงๆคือเรื่องราวระหว่างทาง (และสถานที่ที่ได้แวะพักด้วย)และสำคัญมีคนคนที่ร่วมเดินทางที่รู้ใจ

การได้แวะกินอาหารอร่อยๆ ได้จิบชาพื้นเมืองอร่อย ๆ ได้ดื่มกาแฟท้องถิ่น ได้บันทึกความทรงจำ เก็บความประทับใจ ไว้ในภาพถ่าย ได้ฟังเพลง ได้แลกเปลี่ยนทัศนะคติกับเพื่อนร่วมเดินทาง

เมื่อออกไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ได้เห็นธรรมชาติของสองข้างทาง ได้ฟังเสียงรอบข้าง เสียงหัวเราะ เสียงการพูดคุยของผู้คนหลากหลายภาษา สำเนียง ได้ฟังเสียงของหัวใจตัวเอง

ยิ่งการเดินทางไกลโดยรถไฟ ระหว่างทางยังได้ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ผ่านช่องหน้าต่างและกระจกบานกว้างขณะลิ้มรสเครื่องดื่มไปด้วย

ตามหาเมืองแมนแดนสุขาวดีที่ปลายฟ้า “ซัมบาล่า” แชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

ชัมบาลา…แท้ที่จริงอยู่ที่ใดในโลก?

 ตามตำนานของชาวทิเบต “ชัมบาลา (Shambhala)” หรือ “แดนสุขาวดี”  เป็นชื่อของดินแดนลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ โดยเชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งอุดมคติที่มวลมนุษยชาติจะได้พบกับความสันติสุขตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน แต่กระนั้นก็ยังมีข้อกังขาว่าแท้ที่จริงแล้วชัมบาลานั้นมีอยู่จริงหรือไม่?

ทว่าในวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อว่า James Hilton ได้นำความเชื่อดังกล่าวไปแต่งเป็นนวนิยายเรื่อง Lost Horizon (1933) เล่าเรื่องของชาวตะวันตกลุ่มหนึ่งโดยสารเครื่องบินเล็กมายังบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แต่แล้วได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นกลุ่มหนึ่ง พาเดินทางเข้าไปยังดินแดนลึกลับที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ที่นี่เป็นเหมือนดินแดนในฝัน เต็มไปด้วยภูมิทัศน์อันงดงามรายรอบด้วยภูเขาหิมะ ผู้คนต่างอยู่กันอย่างสันติสุข และปกครองดูแลโดยพระลามะระดับสูง ชื่อของเมืองนั้นคือ แชงกรีลา (Shangri La) ที่ดันไปพ้องกับชื่อเมือง เซียงเกอลีลา (Xiang Ge Li La) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือสุดของมณฑลยูนนานในประเทศจีน ถิ่นที่อยู่ของชาวทิเบต ที่ตามชานเมืองยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านดินทรงสี่เหลี่ยม ผู้คนยังแต่งกายพื้นเมือง เป็นที่ตั้งวัดทิเบตขนาดใหญ่ และยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแบบทิเบตในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ยังมีความเชื่อลึก ๆ ของชาวทิเบตว่า ชัมบาลา ที่แท้จริงนั้น ซ่อนเร้นอยู่ใจกลางหุบเขาลึก ด้วยสภาพภูมิประเทศอันตระการตาของแชงกรีล่า ร่วมด้วยกับการมีภูเขาหิมะอีกถึงสามแห่ง ชาวทิเบตจึงอนุมานว่าหากจะมีซัมบาลาที่ไหนสักแห่งบนโลกก็คงหนีไม่พ้นจากหุบเขาอันงดงามราวสรวงสวรรค์ ในแชงกรีล่าแห่งนี้ ที่อาจเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา และเมื่อ ชัมบาลา อยู่ใกล้เพียงเอื้อม แล้วทำไมเราจึงไม่ออกไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้ง ให้เป็นทั้งบุญตาและบุญใจ กับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและพลังศรัทธาของผู้คน ผ่านการเดินทางตลอด 7 วัน 6 คืน กับทริปเที่ยวจีนนั่งรถไฟEMUลาว-จีนเที่ยวเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง และแชงกรีล่า กับ 789AsiaTravel

พิเศษ เยือนแชงกรีล่าช่วงฤดูหนาว กับความสวยงามของทะเลสาบ ทุ่งหญ้า น้ำตก ธารน้ำแข็ง และหุบเขาอันน่าประทับใจ หากมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน บนภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียงจะมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนไปทั่วทั้งขุนเขา

บรรยากาศที่มีหิมะโปรยปราย เป็นหมอกขาวแผ่ปกคลุม กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ และทั่วขุนเขาหิมะมังกรหยกแห่งลี่เจียงเต็มไปด้วยหิมะสีขาวแวววับระยับตา กลายเป็นภาพบรรยากาศชวนให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนักกับภูเขาหิมะ สวยงามมาก

เลขที่ 3 ม. 5 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

โทร: 096-196-5169064-745-4629

อีเมล: rungruang5169@gmail.com

© 2022 Created with MekongWebs